Piața biocombustibilului s-a dezvoltat intens în ultimii ani, fiind utilizate tehnologii performante, care solicită personal calificat în domenii care, până recent, nu erau studiate în sistemul de învățământ specializat din Moldova. Sute de noi locuri de muncă atractive au fost create, începând cu procesarea biomasei agricole și terminând cu producerea, instalarea și operarea cazanelor pe biomasă.

Astfel, la inițiativa Proiectului Energie și Biomasă, au fost introduse cursuri pilot de predare a modulului „Plante energetice, sursă de energie regenerabilă” în școlile profesionale din Orhei și din satul Cuhureștii de Sus, raionul Florești, precum și a modulului „Centrale termice pe biocombustibil solid” în Școala profesională nr. 3 din municipiul Chișinău.

În cadrul cursurilor elevii au acces direct la tehnologiile studiate, în școli funcționând centrale termice pe bază de biomasă, iar la Orhei și Cuhureștii de Sus fiind sădite câteva hectare de plante energetice – salcie și salcâm energetic. În Școala profesională nr. 3 din Chișinău a fost instalat un laborator modern, conectat la sistemul de încălzire termică pe biomasă, care are în dotare cazane pe biomasă de diferite tehnologii ce funcționează în regim real.

Studiile au loc în regim de circuit închis, care le permite elevilor să studieze întregul ciclu de producere – de la plantarea și îngrijirea plantelor energetice proprii, la procesarea biomasei pe propria linie de brichetare și încălzirea școlii la centrala termică pe bază de biomasă.

Datele de contact al comisiilor de admitere:

1. Școala Profesionala din Orhei
Meseria: Silvicultor, Plante energetice
Tel. 0235 30693
Tel. 235 22200
http://sporhei.educ.md/

2. Școala Profesionala din Cuhureștii de Sus, Florești
Meseria: Silvicultor, Plante Energetice
Tel. 0250 57368

3. Școala Profesionala, Nr.3 din Chișinău,
Meseria: Operator in sala de Cazane / Cazane pe biomasa
Tel. 022 501097, http://sp3chisinau.si.md/

http://www.biomasa.md/news-ro/3585/