Ministerul Educației a elaborat o nouă metodologie pentru admiterea elevilor în învățământul liceal. Absolvenții gimnaziilor vor putea studia timp de trei ani (clasele X-XII) în licee cu frecvenţă la zi şi timp de patru ani (clasele a X-XIII) în licee cu frecvenţă redusă.

Absolvenţii școlilor profesionale vor avea dreptul să opteze pentru continuarea studiilor în învăţământul liceal cu frecvență redusă, cu admitere în clasa a XII-a, după susţinerea unor diferenţe de program.

Admiterea în licee fără examen, prin concurs, în rezultatul mediei de selecţie, în baza mediei notelor din certificatul de studii gimnaziale.

Administraţiile liceelor vor afișa până la 31 mai la panoul informaţional şi pe pagina web a instituţiilor, numărul de locuri vacante pentru anul viitor de studii.

Admiterea în învățământul liceal se va face fără examene, prin concurs, în baza mediei notelor din certificatul de studii gimnaziale şi ale celor de la examenele de absolvire a gimnaziului.

La concursul de admitere în învățământul liceal cu frecvență redusă vor putea concura doar persoane angajate în câmpul muncii și persoane care au împlinit vârsta de 20 ani.

Potrivit regulamentului, candidaţii admişi care nu se vor prezenta la liceu cel mult 15 zile de la începerea anului şcolar şi nu vor înainta acte care justifică absenţa lor, vor fi retrași. Locurile vacante se vor completa cu următorii candidaţi în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs.

http://ziarulnational.md/noutate-cum-vor-fi-admisi-moldovenii-in-liceele-cu-frecventa-redusa/