Etapa I

  • 01 iulie – 19 iulie 2021 – înscrierea online;
  • 19 iulie – 30 iulie 2021 – depunerea online (actele de studii/actul de identitate – format scanat);
  • 03 august 2021 – ANUNȚAREA REZULTATELOR INTERMEDIARE;
  • 04 august – 10 august 2021 – depunerea documentelor în original cu respectarea cerințelor sanitaro-epidemiologice, inclusiv protecției zilnice COVID-19 pentru cadre și candidați;
  • 10 AUGUST 2021 – FINISAREA ÎNSCRIERII ONLINE;
  • 12 august 2021 – ANUNȚAREA REZULTATELOR FINALE, afișarea listei candidaților admiși;

Etapa II

  • 13 august – 24 august 2021 – depunerea documentelor în original, cu respectarea cerințelor sanitaro-epidemiologice, inclusiv protecției zilnice COVID-19 pentru cadre și candidați;
  • 25 august 2021 – anunțarea rezultatelor finale, etapa II, afișarea listei candidaților admiși;
  • 26 august 2021 – lucrul tehnic a Comisiei de Admitere;
  • 05 august – 30 august 2021 – încheierea contractului de studii și achitarea taxei pentru anul unu de învățământ, în contabilitatea USEM, pentru candidații care au depus la Comisia de admitere, actele în original.

Notă!! Pentru încheierea contratului și achitarea taxei de studii, se prezintă următoarele: recipisa eliberată la depunerea actelor în Comisia de admitere și copia buletinului de identite (fișa de însoțire a actului de identitate) și originalul.

http://www.usem.md/
022 509 122