In anul universitar 2012/2013, Moldova a acordat burse de studii pentru 649 de studenți străini

Potrivit datelor Ministerului Educației al Republicii Moldova 649 de studenți străini au venit la studii in Moldova.

Studentii sun atrasi de programe universitare internaționale (Erasmus-Mundus, CEEPUS sau acorduri interuniversitare).

Printre ei figurează atît studenți din Uniunea Europenă, spațiul CSI, dar și din Orientul Mijlociu și Africa. Numărul total de străini care studiază la ciclurile I, II și III în universitățile din Republica Moldova este actualmente de 3240, inclusiv 649 înmatriculați în anul de studii 2012-2013. Cele mai căutate specializări sînt medicina, economie, inginerie, arhitectură, științe reale.
Universitățile cu cei mai mulți studenți străini sînt: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”N. Testemițanu” (1529 de studenți străini), Universitatea Liberă Internațională din Moldova (1170) , Universitatea de Stat din Moldova (161), Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”C. Stere” (138), Academia de Studii Economice din Moldova (102) etc.

Studenții provin din Israel (1423 de persoane), România (1417), Ucraina (162), Rusia (84), Turcia (84), Azerbaidjan (35), Siria (28), Bulgaria (17), Sudan (12),
Germania, Nepal, Bangladesh, Nigeria, Yemen, Camerun, Maroc, Suedia, SUA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *