Studenții de la Drept și tinerii profesioniști, activi și cu inițiativă, pot deveni membri ai celei mai reprezentative asociații din cadrul Universității de Stat din Moldova – Asociația Studenților ȋn Drept.

Scopul acesteia este de a iniția și desfășura proiecte destinate tinerilor, de a le promova ideile, de a-i reprezenta la nivelul Consiliului Facultӑții de Drept și Senatului USM. La fel,
ASD și-a consolidat rolul de intermediar ȋntre studenți, cadre didactice și organele de conducere.

Cele cinci departamente de activitate ale ASD sunt:

  • Departamentul Academic,
  • Departamentul Socio-Cultural,
  • Deprtamentul Relaţii Externe,
  • Departamentul Resurse Umane,
  • Deprtamentul Marketing.

Acestea desfășoară proiecte atât individual, la nivel de departament, cât și la nivel de asociație, prin colaborare interdepartamentală.

Cei care doresc să devină membri ai ASD, trebuie să completeze un formular și să expedieze CV-ul la adresa electronică asd.usm@gmail.com. Data limită de depunere a dosarului este 20 martie. Mai multe detalii, găsiți aici.