CNA Studenţesc în parteneriat cu Fundația Hanns Seidel din Republica Moldova organizează o activitate publică cu genericul “Corupția în sistemul educației Republicii Moldova: între progres și regres”. În cadrul acestui eveniment dorim să abordăm perspectivele contracarării corupției și mecanismele necesare de a fi implementate cu scopul de a realiza obiectivele stipulate în Strategia Anticorupție a Republicii Moldova.

Stimaţi candidaţi la studii

Invitaţii speciali:
Dna Maia SANDU, fost Ministru al Educației în Republica Moldova
Dl Sergiu MUSTEAȚĂ, Profesor, Istoric, decan al Facultății de Istorie și Geografie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
Dna Lilia CARASCIUC, Director Transparency International Moldova
Dl Eremei PRISEAJNIUC, consilier principal de stat al prim-ministrului în domeniul anticorupție
Dna Viorelia MOLDOVAN, consilier principal de stat al Prim-ministrului pe politici societale

Evenimentul este organizat cu suportul Fundaţia Hanns Seidel – Republica Moldova.

CNA Studenţesc are drept principal obiectiv reducerea corupției din mediul universitar, aceasta fiind premisa necesară pentru sporirea asigurării a transparenţei, eticii şi integrităţii în domeniul educaţiei universitare și civice.

Data: 16 iunie
Ora: 18:00
Locaţia: Summit Events, Sala Roșie

https://www.facebook.com/events/1189794234406517/