Comisia Naţională de Examene a aprobat metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării finale din învăţămîntul primar, examenelor de absolvire a gimnaziului, examenelor de bacalaureat şi examenelor de absolvire , în regim extern, a treptelor de şcolarizare. Au fost aprobade de asemenea programele actualizate la disciplinele de examene, sesiunea 2012 şi modelul unic de Dosar personal al elevului la treapta primară/gimnazială şi liceală.

Ministrul Educaţiei, Mihail Şleahtiţchi, a declarat că pentru sesiunea 2012, Comisia Naţională de examene a aprobat decizii importante, care vor eficientiza procedura de examinare, în planul calităţii, transparenţei, obiectivităţii şi autenticităţii rezultatelor.

Directorul Agenţiei de Evaluare şi Examinare, Adrian Ghicov, a menţionat că agenţia vine cu mai multe elemente de noutate pentru sesiunea de examinare 2012. Disciplina „Istoria” va fi reabilitată în grila disciplinelor de examene obligatorii pentru absolvirea examenelor de bacalaureat, ca examen de profil pentru absolvenţii de la profilul umanist.

Limba şi literatura română va fi prima probă în sesiunea de absolvire a gimnaziului şi de bacalaureat şi pentru elevii alolingvi. Fiecare candidat la examenele de bacalaureat va semna o declaraţie, înainte de fiecare examen, prin care vor confirma că sunt informaţi despre faptul că penbtru eventuala introducere a materialelor interzise (tabele, manuale, dicţionare, ceruză, notiţe, calculatoare de buzunar, telefoane mobile, staţii de emisie-recepţie a informaţiei, alte surse de recepţionare şi transmitere a mesajelor) în sala de examene, vor fi eliminaţi din acest examen, indiferent dacă au folosit sau nu acele materiale.

Părinţii vor avea acces , împreună cu candidatul, la lucrările de examen, atunci cînd vor trebui să decidă înaintarea cererii de contestaţie a rezultatului obţinut la examenele de bacalaureat. Candidaţii la bacalaureat, care vin din colegii, vor fi arondaţi la liceele teoretice pentru a susţine examenele de bacalaureat ( pînă acum ei susţineau examenele în instituţia de unde provin).

Sub aspect psihopedagogic, au fost omise din metodologie lexemele „supraveghetor” şi „fraudă” şi au fost înlocuite cu „asistent în centrul de examen” şi „derogare de la metodologie”.

În ceea ce priveşte transparenţa printr-o mai amplă angajare a mass-media în organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire a treptelor de şcolarizare, Preşedintele Comisiie Naţionale de Examene stabileşte modalitatea şi instrumentele de mediatizare a examenelor de bacalaureat, în scopul respectării principiului transparenţei decizionale şi informării adecvate a societăţii. Elemente de continuitate:

Membrii comisiilor de verificare a lucrărilor de bacalaureat vor fi desemnaţi, aplicînd principiul de rocadă a specialiştilor.

Va fi continuată testarea de laborator a itemilor din testele de examene.

Vor fi organizate testări pe eşantion reprezentativ a materialeor de examene.

Vor fi organizate testări pe tot eşantionul de candidaţi la examenele din sesiunea 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *