Încep pregătirile. Comisia Națională de Examene a aprobat Programele pentru examenul național de Bacalaureat (în continuare: Programe de examen). Acestea au fost elaborate în contextul modernizării Curriculumului Național la disciplinele școlare și în corespundere cu prevederile Regulamentului cu privire la examenul național de bacalaureat.

Ministerul Educației și Cercetării menționează că programele de examen sunt documente normative ce vizează modalitatea de evaluare a candidaților la disciplina de examen și sunt destinate autorilor de teste, profesorilor, elevilor și conducătorilor instituțiilor de învăţământ.

În perioada septembrie – octombrie 2021, Programele de examen au fost supuse consultărilor publice, fiind publicate pe site-ul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare (ANCE).

Astfel, ANCE a recepționat avize de la organele locale de specialitate în domeniul învățământului, de la instituțiile de învățământ general și de la alți reprezentanți ai mediului academic.

În sesiunea 2022 candidații la examenul național de bacalaureat vor susține probele examenului în baza noilor Programe de examen aprobate. Examenul naţional de bacalaureat, sesiunea 2022 se va desfăşura în perioada 03 iunie – 21 iunie.

Programele pot fi accesate pe site-ul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare (www.ance.gov.md), la rubrica Documente normative, sub-meniul Programe de examene.