În acest an, 1.596 de candidați la examenul național de bacalaureat au obținut nota ”10” (zece) din oficiu la Limba străină, în baza certificatelor recunoscute internațional. Despre aceasta anunță Ministerul Educației.

Totodată, patru absolvenți ai treptei liceale vor avea de susținut doar o singură probă de examen, datorită faptului că vor primi trei note de „10” (zece) din oficiu atât în baza certificatelor ce atestă competențe lingvistice în limbi străine, cât și în baza premiilor obținute la olimpiadele republicane și/sau internaționale la disciplinele de studiu. Conform acelorași criterii, 28 de tineri vor beneficia de două note de „10” (zece) din oficiu în cadrul examenului național de bacalaureat.

Sesiunea de Bacalaureat se încheie marți, 21 iunie, cu proba de examen la limba maternă, la care vor participa 430 de candidați.

Astfel, în cadrul a 12 centre de bacalaureat, 148 de candidați vor susține proba la Limba și literatura bulgară, 219 candidați – proba la Limba și literatura găgăuză, iar 63 de candidați vor susține proba la Limba și literatura ucraineană.

Testele de examen vor fi verificate în perioada 4-26 iunie în cadrul celor patru Centre Republicane de Evaluare instituite în mun. Chișinău. Rezultatele tuturor probelor de examen vor fi afișate în Centrele de Bacalaureat la data de 27 iunie.

Candidații la examenul național de bacalaureat vor avea la dispoziție 48 de ore pentru depunerea contestațiilor – în zilele de 27-28 iunie.

Rezultatele finale, după examinarea contestațiilor, vor fi anunțate luni, 4 iulie 2022.