Banca Mondială va susține financiar îmbunătățirea calității învățământului superior din R. Moldova.

Comisia politică externă și integrare europeană a aprobat miercuri, 22 ianuarie, avizul consultativ privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare (Proiectul Învățământul Superior) între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, transmite Moldpres.md.

Împrumutul de 40 mln dolari SUA va fi utilizat pentru modernizarea învățământului superior, în concordanță cu necesitățile actuale și cele de perspectivă ale pieței muncii la nivel național și internațional.

Beneficiari ai proiectului vor fi universitățile publice și colegiile pedagogice din Republica Moldova. Domeniile strategice ale proiectului vor fi programele cu profil pedagogic, inginerie, tehnologii informaționale, medicină.

Proiectul își propune să unifice sistemul e-admitere, să certifice cadrul național al calificărilor, să crească numărul de programe cu acreditare națională și internațională, să identifice și să aprobe un mecanism de finanțare în învățământul superior, să crească numărul de parteneriate dintre universitățile publice și agenții economici.

Durata proiectului este de 5 ani și va implementat până în 2025.