Bulgaria oferă 6 burse de studii superioare pentru cetățenii Republicii Moldova, de alte etnii, (cu excepția celor de etnie bulgară, pentru care concursul urmează să se organizeze mai târziu), pentru anul academic 2017/2018.

Se oferă burse de studii pentru învățământul superior, după cum urmează:

  • 3 burse pentru ciclul I; Licenţă
  • 2 burse pentru ciclul II, Master;
  • 1 bursă pentru cilul III, Doctorat.

Pentru participare la concurs sunt eligibili deținătorii diplomelor de bacalaureat și elevii claselor XII, promoția 2017, precum şi deţinători ai diplomelor de Licenţă sau Master, sau absolvenţii ciclurilor respective, promoţia 2017.

Candidaţii ca studii vor aplica la programe de formare/specialităţi, propuse de instituţiile de învățământ superior din Republica Bulgaria.

Pentru participare la concurs, candidații vor depune următoarele acte (original și copie):

Cererea de participare (se completează la depunerea actelor);

  • Actul de studii (sau situația școlară pentru anii de liceu pentru elevii clasei XII, promoția 2017, cu media calculată pentru anii de liceu, inclusiv semestrul I, cl. XII);
  • Copia buletinului de identitate, legalizată notarial în l. rusă;
  • Certificatul medical (tip 086-U).

Candidații la concurs vor depune actele la Ministerul Educației, Direcția Relații internaționale și integrare europeană, tel de contact: 23 80 61 şi 23 24 15

Data limită de depunere a actelor pentru concurs – 2 mai 2017.