Centrul de Informații Universitare anunță lansarea proiectului “Bursa de Excelență pentru profesori în IT”, ediția 2018-2019, organizată în parteneriat și cu suportul financiar integral al Fundației Orange Moldova și susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM. 

Proiectul are drept scop susținerea profesorilor de informatică, care activează în gimanziile și liceele din RM, prin oferirea, în bază de concurs, a 25 de granturi de câte 25000 de lei, inclusiv un câte un laptop.

Fundația Orange Moldova, în calitatea sa de partener al proiectului, își propune să promoveze angajarea și continuarea activității didactice a profesorilor de informatică în instituțiile de învățământ din Moldova, unde se înregistrează o lipsă mai acută de cadre didactice, prin stimulare financiară, astfel încât specialiștii să beneficieze de susținere în activitatea lor pedagogică.

Condiții de participare la proiect:

La momentul aplicării la proiect, candidații trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

  • să fie cetățeni și rezidenți ai RM;
  • să fie absolvenți ai instituțiilor universitare din RM, ciclul Licență și / sau ciclul Masterat, la specialitățile pedagogice în informatică și / sau alte relevante domeniului IT;
  • să activeze în calitate de profesor de informatică, pe durată nedeterminată, în gimnaziile și liceele din RM (cu excepția sau Chișinău);
  • vârsta limită a solicitanților să fie până la 40 ani (inclusiv);
  • să demonstreze reușită academică și profesională.

Proiectul în cauză nu se confruntă cu discriminări pe criterii religioase sau etnice.

Nu sunt eligibili profesorii care au beneficiat de burse în edițiile precedente ale proiectului.

Termen EXTINS de aplicare – 6 martie 2019!

Formularele de aplicare, regulamentul și informațiile suplimentare pot fi solicitate la sediul Centrului de Informații Universitare de pe str. A. Pușkin 16, mun. Chișinău, sau pe  http://www.eac.md/ro/ .

Contacte recepție: (022) 221167, (022) 221172, 068220072, email: eac@eac.md.

Coordonator de proiect – Olga Rusu, tel: 068220076, email: orusu@eac.md.