Guvernul Republicii Moldova şi Centrul de Informaţii Universitare au lansat astăzi Programul de Burse de masterat pentru tinerii profesionişti din serviciul public ai RM. Bursele de masterat, Opţiunea II, sunt oferite din cadrul Programului de instruire şi dezvoltare profesională pentru funcţionarii publici din Moldova.

Opţiunea II – prevede oferirea de burse pentru studii de masterat pentru care tinerii profesionişti din serviuciul public vor depune individual cereri la programe de masterat la universităţi din ţările Uniunii Europene (cu excepţia României), SUA, Canada, Norvegia şi Elveţia, respectând angajamentul de a se reîntoarce în Moldova pentru a prelua, garantat, funcţia precedentă sau a fi angajat într-o nouă funcţie, în cadrul organelor administraţiei publice pentru cel puţin trei ani.

Scopul programului este facilitarea procesului de aprofundare a nivelului de cunoştinţe şi expertiză al funcţionarilor publici din administraţia publică centrală şi locală, implicaţi în realizarea responsabilităţilor de elaborare/coordonare/implementare a politicilor publice, planificare strategică şi management al autorităţilor.

Programul vizează tinerii profesionişti sau la mijloc de carieră din serviciul public, funcţionarii publici sau persoane care activează în cabinetele demnitarilor, persoanele cu funcţie de demnitate publică şi persoanele care activează în cadrul administraţiei publice locale, care au o experienţă de muncă în serviciul public de cel puţin 12 luni pînă în termenul limită de aplicare, 25 iunie 2012.
Funcţionarii publici, persoanele din cabinetele demnitarilor şi demnitarii din cadrul Ministerului Educaţiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Cancelariei de Stat, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerului Mediului, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Justiţiei şi Oficiului pentru Reintegrare vor avea prioritate în procesul de selecţie.

Domeniile de studiu sunt următoarele: politici educaţionale, studii europene şi drept, politică socială, management/politică a mediului, studii pace şi soluţionarea conflictelor, politică agricolă şi de transport, management/administraţie publică, economie/economie de dezvoltare, sănătate publică.

Activităţi adiţionale adresate tinerilor profesionişti din serviciul public vor fi organizate în cadrul proiectului. Vor fi eligibili tinerii profesionişti care doresc să aplice la concursul de burse, Opţiunea II, dar au nevoie de o pregătire adiţională în vederea aplicării individuale la programe de masterat la universităţi din străinătate. Aceştea, vor fi selectaţi în baza unor chestionare completate şi interesul manifestat faţă de acest proiect. Activităţile vor fi axate pe:

  • cursuri de limbi străine (selectarea candidaţilor va fi efectuată în funcţie de nivelul de cunoaştere a unei limbi străine – tinerii trebuie să dea dovadă de cunoştinţe medii într-o limbă străină pentru a fi eligibili să frecventeze 1 sau 2 nivele de pregătire avansată într-o limbă străină);
  • tehnici de elaborare a unui CV, a unei scrisori de intenţie, pregătirea unui dosar/aplicaţii, tehnici de intervievare;
  • cursuri de TOEFL iBT pentru consolidarea cunoştinţelor în susţinerea testului oficial de limbă engleză TOEFL (pentru tinerii profesionişti care aplică programelor de masterat cu predare în limba engleză).

Programul este realizat de Guvernul Republicii Moldova şi Centrul de Informaţii Universitare cu sprijinul financiar al Fondului de Urgenţă , Institutul pentru o Societate Deschisă. Activităţile adiţionale din cadrul proiectului sunt organizate de către Centrul de Informaţii Universitare cu sprijinul financiar al PNUD „Programul de Suport Tranzitoriu în Consolidarea Capacităţii Admnistraţiei Publice ”.

Pentru informaţii suplimentare Vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii Universitare la: tel.: 221172; 068220072; bursefunctionari@eac.md, sau să vizitaţi paginile web www.burse.gov.md; www.eac.md .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *