Guvernul Republicii Moldova, Centrul de Informaţii Universitare şi Fundaţiile pentru o Societate Deschisă au lansat astăzi Programul de Burse de masterat pentru funcţionarii publici din Republica Moldova. Bursele sunt oferite din cadrul Programului de instruire şi dezvoltare profesională pentru funcţionarii publici din Moldova.

Programul prevede două opţiuni de oferire a burselor pentru studii de masterat tinerilor profesionişti din serviciul public din Republica Moldova.

Prima opţiune – burse pentru studii de masterat la universităţi care au acorduri de parteneriat cu programul de Burse regionale, Fundaţiile pentru o Societate Deschisă, pentru a studia ştiinţe sociale la Universitatea Cambridge, Universitatea Warwick, Universitatea Maastricht, universităţi selectate din Germania, precum şi la universităţile partenere din SUA şi Canada.

A doua opţiune – burse pentru studii de masterat pentru care tinerii profesionişti  din serviuciul public vor depune individual cereri la programe de masterat la universităţi din ţările Uniunii Europene (cu excepţia României), SUA, Canada, Norvegia şi Elveţia.

În cadrul programului vor fi oferite a peste 60 burse depline pentru studii de masterat în universităţi prestigioase din Europa de Vest şi America de Nord.

Scopul programului este facilitarea procesului de aprofundare a nivelului de cunoştinţe şi expertiză al funcţionarilor publici din administraţia publică centrală şi locală, implicaţi în realizarea responsabilităţilor de elaborare/coordonare/implementare a politicilor publice, planificare strategică şi management al autorităţilor.

Programul vizează tinerii profesionişti sau la mijloc de carieră din serviciul public, funcţionarii publici, persoane care activează în cabinetele demnitarilor, persoanele cu funcţie de demnitate publică şi persoanele care activează în cadrul administraţiei publice locale, care au o experienţă de muncă în serviciul public (autorităţi publice centrale sau locale) de cel puţin 18 luni (cu referinţă la opţiunea 1), şi de cel puţin 12 luni (cu referinţă la opţiune 2).

Domeniile de studiu sunt următoarele:  politici educaţionale, studii europene şi drept, politică socială, management/politică a mediului, studii  pace şi soluţionarea conflictelor, politică agricolă şi de transport, management/politica agricolă, management/administraţie publică, economie/economie de dezvoltare, sănătate publică, politici publice, afaceri publice europene.

Programul este realizat de Guvernul Republicii Moldova şi Centrul de Informaţii Universitare cu sprijinul financiar al Fondului de Urgenţă (creat de către George Soros), precum şi al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă (Programul Burse regionale). Acesta completează Programul de Suport Tranzitoriu în Consolidarea Capacităţii Admnistraţiei Publice implementat de Guvernul RM şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi care prevede recrutarea a peste 150 consultanţi în diverse ministere (fiind promovaţi tinerii ce au absolvit peste hotare), instituirea unui sistem de motivare suplimentară a funcţionarilor publici şi activităţi de instruire aprofundată.

Pentru informaţii suplimentare Vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii Universitare la: 221172; 068220072;  bursefunctionari@eac.md, sau să vizitaţi pagina web www.burse.gov.md.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *