Miercuri, 12 februarie 2014, 50 de studenţi, de la 11 instituţii de învăţământ superior din ţară au intrat în posesia Bursei de Merit 2013, oferită în cadrul Ceremoniei Festive organizate de către Centrul de Informaţii Universitare. A XVIII-ea ediţie a concursului s-a desfăşurat, tradiţional, sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al BC Moldova Agroindbank SA şi al Companiei Orange Moldova.

Cei mai buni studenţi şi masteranzi din ţară vor beneficia de 50 de burse în valoare de 12000 lei fiecare. În cadrul acestei ediţii a concursului şi-au depus dosarele 324 de studenţi şi masteranzi, de la 20 de instituţii universitare din Moldova, iar în rezultatul atât a evaluării dosarelor de aplicare, cât şi a prestaţiei candidaţilor la un test de cultură generală, 35 de studenţi din ultimul an de studiu, ciclul licenţă, de la 9 instituţii universitare şi, 15 masteranzi de la 5 instituţii universitare din ţară, au devenit finalişti ai programului Burse de Merit 2013. Cei 50 de învingători au fost selectaţi de către o Comisie de Experţi independentă, constituită din reprezentanţi ai comunităţii academice.

Pe parcursul celor optsprezece ediţii anuale ale programului peste 4300 de studenţi au aplicat la concurs, dintre care 1180 de studenţi au beneficiat de Burse de Merit, iar Ceremonia Festivă de decernare a burselor a devenit un eveniment remarcabil în viaţa universitară din Moldova.

Serghei Cebotari, Preşedintele Comitetului de Conducere al BC Moldova Agroindbank SA: „Adresez sincere felicitări celor 50 de studenţi bursieri, aleşi din sute de candidaţi care au aplicat pentru aceste burse, pe baza rezultatelor academice şi ale aptitudinilor personale. Aţi învins, deci aţi demonstrat că sânteţi sârguincioşi, inteligenţi şi că sânteţi o resursă importantă de excelenţă. Iar acest lucru ne dă încredere că în viitor, acumulând cunoştinţele universitare necesare, veţi valorifica acest potenţial în beneficiul comunităţii şi al ţării, aşa cum au reuşit să o facă predecesorii Dumneavoastră – bursieri ai Programului, mulţi dintre ei devenind oameni de afaceri, avocaţi, experţi în domenii de profil, profesori universitari, jurnalişti, funcţionari publici, etc. În calitate de cea mai responsabilă din punct de vedere social instituţie bancară, Moldova Agroindbank vă ajută să transformaţi ideile progresiste şi ambiţiile constructive în realitate”.

Liudmila Climoc, Director General Orange Moldova: „Orange Moldova deja de 10 ani susţine acest minunat concurs. Este proiectul de responsabilitate socială cu cea mai veche istorie de care suntem mândri. Prin suportul pe care îl acordăm, ne propunem să contribuim atât la susţinerea celor mai buni tineri, cât şi să promovăm studiile de calitate. Investiţiile în educaţie ale companiei Orange şi a Fundaţiei Orange le considerăm cele mai valoroase. Pentru noi este foarte important ca acestea să lucreze în viitor pentru dezvoltarea societăţii noastre. Capitalul uman este cea mai mare valoare a unei ţări.”

Angela Muşet, Director Centrul de Informaţii Universitare: „Prin obiectivele sale programul Burse de Merit îşi propune să reafirme prestigiul studiilor superioare de calitate din Moldova şi să stimuleze studenţii pentru performanţe academice şi implicare activă în activităţi extracurriculare, astfel încât societatea noastră să beneficieze în viitor, de specialişti calificaţi. Finaliştii acestui an, au demonstrat atât prin realizările înregistrate în domeniul de studiu urmat, cât şi prin cunoştinţele de cultură generală, că merită să poarte titlul de cel mai bun student al ţării. De aceea ţin să-i felicit şi să le doresc să valorifice la maximum toate şansele ce apar în calea lor de formare ca personalităţi. De asemenea vreau să mulţumesc partenerilor fideli ai programului, BC Moldova Agroindbank şi companiei Orange Moldova pentru consecvenţă, implicare şi suportul financiar semnificativ oferit pentru organizarea acestui concurs.”

Programul Burse de Merit a fost lansat în anul 1996 la iniţiativa Fundaţiei Soros-Moldova pentru a încuraja performanţele academice, ştiinţifice şi extracurriculare ale studenţilor din Moldova. Din anul 2001 această iniţiativă este susţinută de BC Moldova Agroindbank SA, iar din 2004 – şi de compania Voxtel, acum Orange Moldova. Din anul 2003 concursul Burse de Merit este organizat de către Centrul de Informaţii Universitare, sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova.