CSSA-open

Burse de studii pentru doctoranzi și cadre didactice pentru anul academic 2014-2015

Societatea civilă pentru burse de studii (Open Society Foundation Scholarship Program (CSSA)) lansează progrmul de burse pentru doctoranzi și cadre didactice universitare în anul de studii 2014-2015.

Scopul programului respectiv reprezintă facilitarea accesului pentru doctoranzi și cadrele didactice universitare la resursele autentice pentru dezvoltarea lor științifică și promovarea profesională.
Sunt eligibile următoarele domenii de cercetare: drept, justiție și guvernare; dezvoltarea sustenabilă și managementul resurselor umane; dreptul economic; sănătatea publică; asistența socială și dezvoltarea comunității; politici și drepturi în media; educația incluzivă; studii post-conflict; drepturile omului.

Domeniile ineligibile sunt: administrarea afacerilor, training în management, tehnologii informaționale, finanțe și bănci, inginerie, științe tehnico-biologice, matematica, științe medicale, predarea limbii engleze ca limbă străină-educația lingvistică.

Pentru mai multe detalii puteți accesa site-ul www.eac.md