În conformitate cu prevederile Protocolului de colaborare între Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova şi Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Republicii Bulgaria, semnat la Sofia la 5 decembrie 2008, (art. 4), Ministerul Învățământului și Științei din Republica Bulgaria oferă 5 burse studii superioare pentru cetăţenii Republicii Moldova, de alte etnii, (cu excepţia celor de etnie bulgară, pentru care concursul urmează să se organizeze mai târziu), anul academic 2014/2015.

burse-bulgaria1

Se oferă burse de studii pentru învățământ superior, la următoarele specialităţi:

 1. Filologie bulgară – 1
 2. Tehnică și tehnologii în aviație – 1
 3. Artă bisericească – 1
 4. Turism – 1
 5. Relații cu publicul – 1

Pentru participare la concurs sunt eligibili deţinătorii diplomelor de bacalaureat şi elevii claselor XII, promoţia 2014.

Pentru participare la concurs, candidaţii depun următoarele acte:

 • cererea de participare (se completează la depunerea actelor);
 • actul de studii (sau situaţia şcolară pe anii de liceu pentru elevii clasei XII, promoţia 2014)
 • original şi copie;
 • adeverinţa de naştere, original şi copie;
 • buletinul de identitate, original şi copie;
 • copii ale diplomelor de participare la olimpiadele republicane şi internaţionale (după caz).

Candidaţii la concurs depun actele la Ministerul Educaţiei, Direcţia Relaţii internaţionale şi integrare europeană.
Data limită de depunere a actelor pentru concurs – 28 martie 2014.

Pentru informații suplimentare, contactați: 0 22 23 80 61.