In conformitate cu prevederile Protocolului de colaborare intre Ministerul Educatiei si Tineretului al Republicii Moldova si Ministerul Invatamantului si Stiintei al Republicii Bulgaria, semnat la Sofia la 5 decembrie 2008, (art. 4), Ministerul Educatiei, Tineretului si Stiintei al Republicii Bulgaria ofera 5 burse studii superioare pentru cetatenii Republicii Moldova, de alte etnii, (cu exceptia celor de etnie bulgara, pentru care concursul urmeaza sa se organizeze mai tarziu), anul academic 2013/2014.

Se ofera burse de studii superioare complete la urmatoarele specialitati:

  • Comert international – 1
  • Economie si turism – 1
  • Administrarea afacerilor – 1
  • Ingineria softurilor – 1
  • Multimedia – 1

Pentru participare la concurs sunt eligibili detinatorii diplomelor de bacalaureat si elevii claselor XII, promotia 2013.

Pentru participare la concurs, candidatii depun urmatoarele acte:
cerere de participare la concurs (se completeaza la depunerea actelor);
actul de studii (sau situatia scolara pe anii de liceu pentru elevii clasei XII, promotia 2013) original si copie;
adeverinta de nastere, original si copie;
buletinul de identitate, original si copie;
copii ale diplomelor de participare la olimpiadele republicane si internationale (dupa caz).

Candidatii la concurs depun actele la Ministerul Educatiei, Directia Relatii internationale si integrare europeana.
Data limita de depunere a actelor pentru concurs – 5 aprilie 2013.

Telefon pentru informatii suplimentare 23 80 61.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *