În conformitate cu prevederile Protocolului de colaborare între Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova şi Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Republicii Bulgaria, semnat la Sofia la 5 decembrie 2008, (art. 4), Ministerul Învățământului și Științei din Republica Bulgaria oferă 5 burse studii superioare pentru cetăţenii Republicii Moldova, de alte etnii, (cu excepţia celor de etnie bulgară, pentru care concursul urmează să se organizeze mai târziu), anul academic 2015/2016.

Se oferă burse de studii pentru învățământ superior, la următoarele specialităţi:
1. Filologie bulgară (1)
2. Filologie engleză (1)
3. Turism (1)
4. Arhitectură (1)
5. Regie, teatru și film (1)

Pentru participare la concurs sunt eligibili deţinătorii diplomelor de bacalaureat şi elevii claselor XII, promoţia 2015.

Pentru participarea la concurs, candidații vor depune următoarele acte (original și copie):
– cererea de participare (se completează la depunerea actelor);
– actul de studii (sau situaţia şcolară pe anii de liceu pentru elevii clasei XII, promoția 2015);
– copia buletinul de identitate, legalizata notarial in l.rusă;
– certificatului medical (tip 086-U)

Candidații la concurs vor depune actele la Ministerul Educaţiei, Direcţia Relaţii internaţionale şi integrare europeană.

Data limită de depunere a actelor pentru concurs – 30 aprilie 2015.

Pentru informații suplimentare, contactați: 0 22 23 80 61