In conformitate cu prevederile Protocolului de colaborare intre Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova şi Ministerul Invăţămantului şi Ştiinţei al Republicii Bulgaria, semnat la Sofia la 5 decembrie 2008, (art. 4), Ministerul Invăţămantului şi Ştiinţei al Republicii Bulgaria oferă 5 burse studii superioare pentru cetăţenii Republicii Moldova, de alte etnii, (cu excepţia celor de etnie bulgară, pentru care concursul urmează să se organizeze mai tarziu).
Partea bulgară oferă burse de studii superioare complete la următoarele specialităţi:

Sisteme informaţionale – 1 loc;
Economie şi Turism – 1 loc;
Studii europene – 1 loc;
Finanţe – 1 loc;
Drept – 1 loc

Pentru participare la concurs sunt eligibili deţinătorii diplomelor de bacalaureat şi elevii claselor XII, promoţia 2012.

Candidaţii la concurs depun actele la Ministerul Educaţiei in perioada 15 februarie – 15 martie 2012.
Data limită de depunere a actelor pentru concurs – 15 martie 2012.

Pentru participare la concurs, candidaţii depun următoarele acte:
cerere de participare la concurs (se completează la depunerea actelor);
actul de studii (sau situaţia şcolară pe anii de liceu pentru elevii claselor a XII-a, promoţia 2012) original şi copie;
adeverinţa de naştere, original şi copie;
buletinul de identitate, original şi copie;
– copii ale diplomelor de participare la olimpiadele republicane şi internaţionale (după caz).

Actele se depun la Ministerul Educaţiei, Direcţia Relaţii internaţionale şi integrare europeană.

Telefon pentru informaţii suplimentare 23 80 61

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *