Ministerul Educaţiei şi Cercetării din Republica Estonia în colaborare cu Fundaţia “Archimedes” oferă cetăţenilor din Republica Moldova, burse de studiu (masterat şi doctorat) pentru anul academic 2013-2014. Domeniul de cercetare cuprinde mai multe specialităţi.

Aplicanţii la Programul de burse trebuie să fie masteranzi sau doctoranzi în cadrul unei instituţii de învăţământ superior din ţară la momentul depunerii cererii. Examene de admitere nu sunt prevăzute.

[haiku url=”http://www.admiterea.md/wp-content/uploads/2013/04/Admiterea.md_.wav” title=”Admiterea.MD” graphical=true]

Dosarul candidatului va conţine următoarele acte:

  1. Formularul de aplicare completat (www.studyinestonia.ee/studz/scolarships/bilateral-agreements/moldova ) 
  2. CV;
  3. Scrisoare de recomandare;
  4. Planul de studiu desfăşurat;
  5. Certificat care să ateste statutul participantului în cadrul instituţiei de învăţământ (cercetător/student);
  6. Copia diplomei de studii, tradusă în limba engleză şi autentificată de către autorităţile competente;
  7. Scrisoare oficială de invitaţie a universităţii din Estonia;
  8. Certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză.

Mai multe informaţii despre despre procesul de selectare, găsiţi pe pagina web: www.studyinestonia.ee/study/scolarships/bilateral-agreements/moldova . Candidaţii selectaţi vor fi înştiinţaţi personal prin email, până la sfârşitul lunii iulie 2013.

Termenul limită de depunere a actelor – 29 aprilie 2013. Setul de acte urmează să fie depus la Direcţia Relaţii internaţionale şi integrare europeană a Ministerului Educaţiei. Tel: 0 (22) 23 80 61.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *