Cei mai talentaţi elevi au posibilitatea să obţină burse în Marea Britanie, prin intermediul concursului naţional “Edukation”. La 20 februarie 2010, în incinta liceului Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) va fi desfăşurată cea de-a II-a ediţie a concursului.

La ediţia curentă vor participa 120 de elevi din clasele a IX-a – a XII-ea. Elevii vor fi testaţi la disciplinele: limba engleză, matematică, chimie şi fizică.
Obiectivul concursului este de a stimula competitivitatea elevilor supradotaţi şi de a oferi posibilităţi extinse de manifestare şi demonstrare a propriilor abilităţi în domeniul lingvistic şi cel al ştiinţelor reale.
Cei mai buni elevi vor obţine burse de studii în Marea Britanie, iar alţii vor fi înmatriculaţi la studii în liceul AŞM, fără proba de admitere. Învingătorii concursului vor fi anunţaţi la 21 februarie 2010.
Marea Britanie oferă aceste burse tinerilor talentaţi din Republica Moldova, în cadrul colaborării dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Societatea Regală din Londra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *