La concursul de admitere se pot înscrie deţinători ai diplomelor de bacalaureat şi absolvenţii învăţământului liceal, promoţia 2009.


Depunerea actelor pentru cele 5 burse/studii universitare, destinate cetăţenilor Republicii Moldova de alte etnii va avea loc în perioada 29 iunie – 7 iulie la Ministerul Educaţiei şi Tineretului. Specialităţile înaintate la concursul pentru studii superioare sînt:

    * Relaţii economice internaţionale – 1 bursă,
    * Turism – 1 bursă;
    * Balcanistică – 1 bursă;
    * Drept – 1 bursă.
    * Marketing – 1 bursă

    * Pentru participare la concurs candidaţii vor depune următoarele acte: Cerere;
    * actul de studii, originalul şi copia legalizată notarial;
    * adeverinţa de naştere, originalul şi copia legalizată notarial;
    * buletinul de identitate, originalul şi copia legalizată notarial;
    * certificatul medical – tip (nr.086-u);
    * 5 fotografii 3×4 cm, color.

Notă: Candidaţii, absolvenţii învăţămîntului liceal, promoţia 2009, vor prezenta la Comisie situaţia academică pe anii de studii: clasa X, XI şi XII.

Selectarea candidaţilor pentru cele 5 burse destinate cetăţenilor Republicii Moldova de alte etnii, se va realiza în conformitate cu metodologia de admitere în instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova, stipulată în Regulamentul pentru admiterea în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova.

Burse pentru cetăţenii Republicii Moldova de etnie bulgară

La concursul de admitere se pot înscrie absolvenţi ai liceelor, şcolilor medii de cultură generală şi colegiilor, inclusiv absolvenţi ai anului 2009.

Concursul se va desfăşura în incinta Universităţii de Stat din Taraclia, str.Păcii, 4.

Candidaţii vor depune actele pentru concurs pe data de 26 iunie 2009 (ora 9::00 – 19:00). Pentru participare la concurs candidaţii vor depune următoarele documente:

    * Cerere;
    * CV în limba bulgară;
    * actul de studii, originalul şi copia legalizată notarial;
    * adeverinţa de naştere, originalul şi copia legalizată notarial;
    * buletinul de identitate, originalul şi copia legalizată notarial;
    * certificatul medical – tip (nr.086-u);
    * 5 fotografii 3×4 cm, color.

Probele de concurs se organizează sub formă de testare şi se susţin în perioada: 28- 29 iunie 2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *