Cetăţenii moldoveni pot obţine în anul 2015 burse post-doctorale “A.SK”, din partea Centrului pentru Ştiinţe Sociale din Berlin, informează MOLDPRES.

Bursele “A.SK”, numite după sponsorii Angela și Shu Kai Chan, sînt acordate prin concurs, cu scopul de a sprijini cercetarea politicilor publice, cu accent pe reformele economice și guvernamentale. Totodată, bursele se acordă cu scopul de a încuraja reforma în sistemul social, pentru a facilita și extinde activitățile productive, precum și pentru a aborda în mod competent problemele sociale actuale.

Cinci burse vor fi acordate pentru o perioadă de 6-12 luni, în mărime de pînă la 2.400 euro. Doritorii de a participa la concurs trebuie să depună cerere la Centrul pentru Științe sociale din Berlin. În acelaşi timp, candidaţii vor trebui să anexeze material de suport (CV, publicații și documente nepublicate), împreună cu două scrisori de recomandare. Cererile trebuie să includă şi un plan de lucru al proiectului de cercetare, care urmează a fi realizat prin intermediul bursei “A.SK”.

Termenul-limită de depunere a dosarelor pentru concurs este 1 februarie 2015.