Ministerul Educaţiei şi Tineretului lansează concursul pentru bursele postuniversitare oferite de către Guvernul Italiei Guvernul Italiei oferă cetăţenilor Republicii Moldova, pentru anul de studii 2008-2009, 54 luni/burse postuniversitare.


Solicitările pentru obţinerea bursei pot fi înaintate în diferite domenii.

Criteriile de selectare:
      – Studii superioare;
      – Cunoaşterea limbii italiene;
      – Alte limbi de circulaţie internaţională (în cazul când candidatul prezintă o confirmare de la instituţia primitoare, prin care se atestă că prelegirile vor fi organizate în altă limbă,
      decât cea italiană);
      – Vârsta limită: 38 ani (cu excepţia profesorilor de limbă şi literatură italiană);

Actele ce urmează a fi prezentate pentru pre-selecţie:
      – Formularul de aplicare (www.esteri.it/doc/all 1);
      – 1 fotografie 3X4;
      – Copia buletinului de identitate;
      – Copia Diplomei de studii superioare;
      – 2 recomandări ale profesorilor din mediul academic, în limba italiană sau cu traducere în limba italiană;
      – Accept la studii din partea instituţiei primitoare italiene (denumirea, data iniţierii şi durata cursului);
      – Proiectul de studii/cercetare expus pe 2 pagini tipărite, în limba italiană sau cu traducere.
Proba de pre-selecţie: examinarea dosarelor şi susţinerea unui interviu cu membrii Comitetului mixt moldo-italian de pre-selecţie, în cadrul căruia va fi stabilit gradul de cunoaştere a limbii italiene şi motivaţia solicitării de bursă.
Dosarul pentru participare la concurs se depune la Ministerul Educaţiei şi Tineretului (Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1., bir. 437 A) până la 5 septembrie 2008.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la www.esteri.it/ita sau la
tel. 23 80 61/ 23 24 15.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *