Peste 200 de studenţi – bursieri în cadrul proiectului “Burse Suplimentare pentru Tinerii din Familii Dezavantajate” participă la un şir de seminare pentru dezvoltare personală şi profesională

Sîmbăta, 31 martie 2012, în incinta Academiei de Studii Economice din Moldova, a avut loc seminarul cu tematica Strategii eficiente în căutarea unui job. Seminarul a fost organizat de către Centrul de Informaţii Universitare (CIU) în colaborare Gheorghe Caraseni, Consultant Management. La seminar au participat peste 200 de studenţi, ce provin din familii social-vulnerabile, beneficiari de burse anuale cu valoare cuprinsă între 600 USD – 1500 USD, oferite în cadrul proiectului „Burse Suplimentare pentru Tinerii din Familii Dezavantajate”, ediţia a II-a. Acest eveniment face parte din ciclul de seminare organizate de către CIU în cadrul proiectului dat.

Subiectele vizate de acest seminar au avut drept scop informarea participanţilor atît despre diverse metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă pe piaţa muncii din RM: resurse on-line, tîrguri de joburi, agenţii de ocupare a forţei de muncă, precum şi despre importanţa acumulării începînd cu perioada studenţiei a unei experienţe profesionale substanţiale.

Proiectul „Burse Suplimentare pentru Tinerii din Familii Dezavantajate” a fost lansat în aprilie 2010 de către Centrul de Informaţii Universitare, şi este realizat cu sprijinul Fondului de Urgenţă/ Fundaţiile pentru o Societate Deschisă şi administrat local prin intermediul Fundaţiei Soros Moldova, fiind susţinut şi de către Ministerul Educaţiei şi de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei din RM.

Începînd cu anul 2011, programul a beneficiat de un suport financiar suplimentar, oferit de către BC „Moldova Agroinbank” SA, care a devenit partener oficial al proiectului.

Obiectivele programului sunt atît oferirea suportului financiar tinerilor dezavantajaţi, cît şi asigurarea suportului informaţional necesar pentru integrarea acestor tineri în societate prin desfăşurare de prezentări şi seminare, organizate de către CIU, în colaborare cu reprezentanţi ai sectorului asociativ şi privat din Moldova. Ciclul de seminare va cuprinde următoarele tematici:

Primul seminar cu tematica „Reţete de succes pentru a reuşi în carieră”

Al doilea seminar cu tematica „Strategii eficiente în căutarea unui job”

Al treilea seminar cu tematica Internetul – sursa posibilităţilor infinite

Gheorghe Caraseni, Consultant Management:

„Pentru a spori şansele de reuşită pe piţa muncii este important nu doar să ştii ce să cauţi, ci unde şi cum să o faci. Exact asta îşi propune seminarul nostru”

Angela Muşet, Directorul Centrului de Informaţii Universitare:

„Proaspeţii absolvenţi întîmpină cele mai mari dificultăţi în căutarea unui job, în condiţiile actuale ale pieţei forţei de muncă din Moldova. Lipsa experienţei de muncă, ofertele limitate de pe piaţă, precum şi remunerarea improprie muncii prestate, toate în ansamblu îi împiedică pe absolvenţi să-şi găsească un loc de muncă potrivit calităţilor şi aspiraţiilor acestora. Prin intermediul acestui seminar, ne-am propus să oferim tinerilor nişte tactici şi metode eficiente de căutare a unui job, astfel încît aceştia să se orienteze mai uşor pe piaţa muncii şi căutarea lor să se finalizeze cu un succes.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *