Programul este destinat absolvenţilor învăţământului superior şi/sau postuniversitar care îşi doresc să realizeze un stagiu peste hotare (cercetări, perfecţionări sau cursuri specializate).

Domeniile prioritare, care se propun în cadrul Programului: educaţie, ştiinţe naturale, ştiinţe sociale şi umane, cultură, comunicare şi informare.

Durata studiilor în cadrul Programului: 1-6 luni. Perioada desfăşurării Programului: 1 septembrie 2010 – 31 decembrie 2011.

Cerinţele către candidaţi:

studii universitare
vârsta limită de 45 ani
merite excepţionale şi dovadă a potenţialului de a contribui la dezvoltarea ţării de origine în domeniul social, cultural şi economic
cunoaşterea limbii de instruire în ţară propusă (prioritate se va acorda studiilor în instituţiile de învăţământ şi/sau cercetare din regiune)
acceptul din partea instituţiei, unde va avea loc instruirea propusă
programul de studii bine definitivat şi descris, cu indicarea mărimii bursei solicitate, ce acoperă costurile estimate pentru realizarea studiilor peste hotare

Dosarul candidatului include următoarele documente, perfectate în trei exemplare originale:

Formular de aplicare completat în limba engleză, franceză sau spaniolă, cu fotografia candidatului;
Programul de studii sau cercetare desfăşurat, care include descrierea studiilor, locul studiilor, instituţia gazdă, perioada desfăşurării studiilor, raportul detaliat despre obligaţiile viitoare de serviciu după finisarea programului de bursă;
Copia legalizată notarial a diplomei de studii universitare, cu traducerea autorizată în engleză sau franceză, inclusiv situaţia academică;
Copia scrisorii de admitere, eliberate de către instituţia gazdă propusă, ce include datele de contact ale supraveghetorului de program;
Calculările bugetului estimat de bursă, cu introducerea cheltuielilor de transport internaţional, taxă pentru studii, materiale şi bursă /diurnă;
Certificat de cunoaştere a limbii de instruire (dacă este alta decât limba maternă a candidatului), eliberat de către autoritatea competentă sau profesorul calificat.

Informaţii detaliate cu privire la condiţiile participării la concurs şi formularul de aplicare sunt plasate pe site-ul UNESCO.

Termenul limită pentru depunerea documentelor la Ministerul Educaţiei, Direcţia Relaţii internaţionale şi integrare europeană: 1 aprilie 2010. Telefon de contact: 238061.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *