Guvernul are dreptul să fixeze cote de înmatriculare în instituţiile de învăţământ superior. Aceasta este hotărârea pronunţată de Curtea Constituţională (CC) în cazul sesizării depuse de un avocat parlamentar. Potrivit hotărârii Curţii, prin instituirea cotelor de înmatriculare, statul nu limitează dreptul la învăţătură, deoarece persoanele au acces liber la studii în instituţiile de învăţământ superior, mediu de specialitate şi secundar profesional noteaza TRM.

La originea cauzei se află sesizarea depusă de avocatul parlamentar Tudor Lazăr, la 11 noiembrie 2011, pentru controlul constituţionalităţii alineatului (3) al articolului 3 din Legea contestată, potrivit căruia Guvernul stabileşte modul de coordonare a cotei de pregătire a cadrelor în instituţiile de învăţământ superior private şi în cele de stat pe bază de contract, cu achitarea taxei de studii.

Autorul sesizării a pretins că, astfel au fost restrânse drepturile persoanei la învăţătură şi la muncă, autonomia universitară, cu excedarea competenţelor Guvernului în domeniu.
De asemenea, Curtea a observat că limitarea numerică a admiterii în instituţiile de învăţământ superior este o practică consacrată în diverse state, în funcţie de interesele statale şi economice, impunând un învăţământ întemeiat pe cererea pieţei de muncă.
Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac și intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al R.Moldova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *