În anul 2010, se menţine tendinţa de concentrare a unui număr mai mare de doctoranzi în economie – 17,6% din numărul total al doctoranzilor. Aceştia sunt urmaţi de doctoranzii în medicină (14,3%), în drept (11,9%) şi pedagogie (11,5%), arată datele Biroului Naţional de Statistică.

După repartizarea pe sexe a doctoranzilor, femeile reprezintă 56,4% din total absolvenţi, 58,6% – din cei înmatriculaţi în 2010 şi 60,1% – din numărul total de doctoranzi. Pe grupe de vârstă, 17,3% din totalul doctoranzilor aveau vârsta de până la 25 ani, 39% – între 26 şi 29 ani, 22,9% – între 30 şi 34 ani, 9,9% – între 35 şi 39 ani, 8,3% – 40–49 ani şi 2,6% – peste 49 ani. În 2010, numărul doctoranzilor străini a constituit 232 persoane, din care 211 persoane (90,9%) provin din România.

În anul 2010, numărul persoanelor înmatriculate la doctorat a constituit 461 persoane, prezentând o majorare cu 2,4% faţă de anul 2009. Cu finanţare de la buget au fost înmatriculate 250 persoane sau cu 19,6% mai puţin comparativ cu 2009. Dacă în anul 2001 fiecare al cincilea doctorand a fost înmatriculat în bază de contract, atunci în anul 2010 deja fiecare a doilea.

În 2010, numărul total al postdoctoranzilor a constituit 51 persoane (29 femei sau 56,9% din total postdoctoranzi), faţă de 59 persoane în anul 2009 (29 femei sau 49,2% din total postdoctoranzi). Numărul persoanelor înmatriculate la postdoctorat a constituit 21 persoane, cu 10 persoane mai puţin faţă de anul 2009.

Sursa: UNIMEDIA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *