Ministerul Educaţiei şi Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare aduc la cunoştinţa comunităţii educaţionale din Republica Moldova, tuturor factorilor interesaţi, informaţia privind constituirea Centrelor de susţinere a diferenţelor de programă pentru certificarea gradului de însuşire a conţinutului curricular la disciplinele prevăzute în Planul-cadru pentru învţămîntul primar, gimnazial şi liceal, anul de studii 2016-2017, sesiunea 2017.

        Centre de susţinere a diferenţelor de programă pentru ciclul liceal din mun. Chişinău:

 1. Pentru candidaţii înscrişi la profilurile umanistic, arte,  limba română de instruire:
  Liceul Teoretic “Spiru Haret”, mun. Chişinău
  Director: Ambroci Victor
  Adresa: str. M. Cibotari, 53 (staţia Teatrul de Operă şi Balet sau/ şi cinematograful Patria, troleibuzele 1, 5, 8, 14, 22, 28)
  Tel. de contact: 022 22-60-11 (secretara).
 2.  Pentru candidaţii înscrişi la profilurle real, sport, limba română de instruire:
  Liceul Teoretic “Mircea Eliade”, mun. Chişinău
  Director: Vasilache Grigore
  Adresa: str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 33  (microbuzele nr. 103, 175, 188; troleibuzele 7, 10, 24, 25)
  Tel. de contact: 022 23-39-24, 23-39-36.
 3. Pentru candidaţii înscrişi la profilurile real, umanistic, arte, limba rusă de instruire:
  Liceul Teoretic “Alexandr Puşkin”, mun. Chişinău
  Director: Abramova Oxana
  Adresa: str. P. Movilă, 20 (staţia P. Movilă, troleibuzele 1, 5, 8, 14, 22, 28)
  Tel. de contact: 022 21-35-64 (secretara), 022 21-04-63

Candidaţii admişi la susţinerea diferenţelor de programă se vor prezenta în instituţiile de învăţămînt sus-menţionate pentru a susţine diferenţele de programă în scopul certificării gradului de însuşire a conţinutului curricular la disciplinele prevăzute în Planul-cadru, anul de studii 2016-2017, conform profilului solicitat în cerere.