Conform datelor Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării din România (MECI), tinerilor din R.Moldova le-au fost oferite 1100 de locuri pentru studii de licenţă, iar pentru toţi etnicii români de peste hotarele ţării au fost repartizate 353 de locuri pentru studii de masterat, pentru studii postuniversitare de rezidenţiat 127 de locuri şi pentru studii universitare de doctorat 60 de locuri. Pentru înmatricularea la studii, candidaţii trebuie să prezinte actele de studii în original. Depunerea actelor se va face în perioada 17 – 27 iulie curent.


Din cele 1100 de locuri pentru studii de licenţă, 300 de locuri cu bursă le revin basarabenilor care au obţinut diploma de bacalaureat din România. Pentru absolvenţii de liceu cu diploma de bacalaureat din R. Moldova le revin 700 de locuri cu bursă şi 100 fără bursă, din care 70 de locuri cu bursă pentru absolvenţi ai liceelor din raioanele  de Est ale republicii.
Tuturor etnicilor români de peste hotarele ţării le sunt repartizate 123 de locuri cu bursă şi 230 de locuri fără bursă la studii postuniversitare de masterat; pentru studii postuniversitare de rezidenţiat – 127 de burse, iar pentru studii universitare de doctorat – 40 de locuri cu bursă şi 20 de locuri fără bursă. Ocuparea locurilor cu bursă şi fără bursă se face prin concurs corespunzător fiecărui nivel de învăţământ.
Înregistrarea candidaţilor în învăţământul universitar de licenţă, pentru absolvenţii de liceu cu diplomă de BAC din România şi cei cu diplomă de BAC din R.Moldova cu studii parţiale de liceu din România (minim doi ani de studii) se face direct la universităţile din România, care organizează concurs la admitere în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. Absolvenţii de liceu cu diplomă de BAC din RM, cu studii liceale complete în Moldova, se înscriu la Ambasada României din Chişinău.
Absolvenţii cu studii de licenţă în România sau în alt stat al UE se pot înmatricula în învăţământul universitar pentru studii de masterat, rezidenţiat, doctorat direct la instituţiile din România, care organizează concurs pe locurile alocate de MECI. Cei cu studii de licenţă, de masterat în România, alt stat membru al UE sau R.Moldova se pot înscrie la studii de universitare de doctorat direct la universităţile organizatoare de concurs.
Cetăţenii R.Moldova care vor să se înscrie la studii în România  pentru mai multe detalii pot accesa site-ul MECI al României, www.edu.ro , compartimentul relaţii internaţionale, românii de pretutindeni.
Rezultatele selecţiei şi înmatricularea elevilor, studenţilor se vor comunica până la 31 august la: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării din România, Ambasada României din Chişinău, instituţiilor de învăţământ universitar primitoare. Rezultatele concursurilor de masterat, doctorat şi rezidenţiat se comunică la MECI în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea acestora de către instituţiile organizatoare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *