Centrul Independent de Jurnalism (CIJ) anunţă înmatricularea la Şcoala de studii avansate în jurnalism din Chişinău, pentru anul de studii 2009-2010. Dosarele pot fi depuse până la 31 iulie. Admiterea se va face în baza unui test în scris şi a unui interviu.


Candidaţii pot să aibă studii superioare în diverse domenii (ştiinţe socio-umane, ştiinţe tehnice, arte, medicină ş.a). Studiile sunt cu plată (sunt acceptate şi sponsorizări din partea instituţiilor media, neguvernamentale, comerciale). Cei mai buni studenţi pot beneficia de burse şi reduceri la taxa de studii.

Corpul didactic este format din jurnalişti notorii din Moldova, precum şi instructori din străinătate. Şcoala asigură studenţii cu echipament tehnic performant pentru cursurile foto, video şi radio, precum şi cu alte materiale necesare pentru deprinderea unor abilităţi practice în domeniul jurnalismului.

Selectarea candidaţilor se face în ba za dosarului care cuprinde CV-ul, formularul de participare, scrisoare de motivare, trei materiale jurnalistice (pot fi prezentate şi materiale care nu au fost publicate), două recomandări, copia diplomei de studii superioare şi copia buletinului de identitate.

Şcoala este concepută în baza unor programe postuniversitare avansate de pregătire a jurnaliştilor şi a fost creată în corespundere standarde internaţionale în jurnalismul practicat în Europa şi Statele Unite ale Americii.

Certificatul de absolvire este obţinut în baza unui proiect susţinut la finele anului de învăţământ şi este semnată de Centrul Independent de Jurnalism, Şcoala de Jurnalism din Missouri şi Centrul de Formare Profesională a Jurnaliştilor din Paris.

Şcoala este organizată de Centrul Independent de Jurnalism (CIJ), în cooperare cu Şcoala de Jurnalism din Missouri (SUA) şi Centrul de Formare Profesională a Jurnaliştilor din Paris. (IPN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *