Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii Letonia oferă burse pentru participarea la Şcoală Internaţională de Vară „Trespassing: Architecture and Urbanism” în Riga, organizată de Universitatea Tehnică din Riga, în perioada 2-15 august 2009.

Pentru aplicare la bursă în Şcoală Internaţională de Vară „Trespassing: Architecture and Urbanism” se depun următoarele acte în limba engleză:

    * formular de aplicare (plasat pe site-ul şcolii de vară http://www.rtu.lv/summerschool);
    * CV;
    * Scrisoare de motivare;
    * Copii legalizate ale documentelor de studii, inclusiv situaţia academică;
    * Două scrisori de recomandare;
    * Fotografie (3×4 cm).

Cerinţe către candidaţi: studenţi la facultatea arhitectură, arhitectură de landşaft, designul şi proiectarea urbanistică, geografie, arte plastice, economie şi ştiinţe sociale şi alte domenii relevante, cunoaşterea fluentă a limbii engleză, interes faţă de designul urbanist şi arhitectură.

Documentele se depun până la 18 mai 2009 la Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Direcţia Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană.

Direcţia Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană tel: 23-80-61

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *