Centrul Independent de Jurnalism (CIJ), în cooperare cu Şcoala de Jurnalism din Missouri (SUA) şi Centrul de Formare Profesională a Jurnaliştilor din Paris (Franţa), anunţă înmatricularea la Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism din Chişinău (ŞSAJ) pentru anul 2009-2010.


Şcoala este concepută în baza unor programe postuniversitare avansate de pregătire a jurnaliştilor şi a fost creată în corespundere cu cele mai înalte standarde internaţionale în jurnalismul practicat în Europa şi Statele Unite ale Americii.
Sunt admise persoane care au studii superioare în diverse domenii (ştiinţe socio-umane, ştiinţe tehnice, arte, medicină ş.a.). Studiile sunt cu plată (sunt acceptate şi sponsorizări din partea instituţiilor media, neguvernamentale, comerciale). Cei mai buni studenţi beneficiază de burse şi reduceri la taxa de studii.
Corpul didactic al ŞSAJ este format din jurnalişti notorii din Moldova, precum şi instructori din străinătate. Şcoala asigură studenţii cu echipament tehnic performant pentru cursurile foto, video şi radio, precum şi cu alte materiale necesare pentru deprinderea unor abilităţi practice în domeniul jurnalismului.
Anul de studii durează zece luni, iar printre principalele cursuri predate se numără: Scrierea ştirilor, Jurnalismul radio-tv, Legislaţia şi etica mass-media, Jurnalismul on-line, Jurnalismul de investigaţie, Jurnalismul economic şi de afaceri, Fotojurnalismul, Managementul mass-media s.a. Mai multe detalii la adresa www.scoaladejurnalism.md.
Selectarea candidaţilor se face în baza dosarului care va cuprinde:
• CV
• Formular de admitere
• Scrisoare de motivare
• Trei materiale jurnalistice
• Două recomandări
• Copia diplomei de studii superioare (absolvenţii promoţiei 2009 vor prezenta un certificat de la facultate în care se confirmă că sunt în ultimul an de studii)
• Copia buletinului de identitate
 

Admiterea persoanelor selectate se va face în baza unui test în scris şi a unui
interviu.
 

Data-limită de depunere a dosarelor este 29 mai 2009, ora 18.00.
Tel.: 92.94.40, 21.36.52, Centrul Independent de Jurnalism, str. Şciusev 53, 2012, Chişinău

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *