Înmatriculează abiturienţi fără examene de admitere în baza studiilor gimnaziale la următoarele specialităţi:

Medicină Veterinară
Merceologie
TURISM (agent de voiaj)

Limba de instruire: română şi rusă.
Durata studiilor: 4 ani.    
Abiturienţii beneficiază de bursă şi cămin. Elevii în timpul studiilor au posibilitatea de a susţine “Bacalaureatul” şi efectua stagiile de instruire şi excursii peste hotare.

Depunerea cererilor de la 25 iunie cu prezentarea obligatorie a următoarelor acte:
1. Actul de studii.
2. Certificatul medical (086 – U).
3.  Fotografii  6 (3×4).
4. Buletinul de identitate.
5. Certificatul despre componenţa familiei.
6. Adeverinţa de premilitar sau livretul militar (xerox).
7. Copia buletinului de identitate a ambilor părinţi.

Adresa: r-l Edineţ, s. Brătuşeni.
Tel.: (0-246) 75-5-94,  75-8-80
Mob. 069335493
E-mail: zoobrat@mtc-ed.md


                                            
Колледж Зоотехнии и Ветеринарной Медицины,  Брэтушень
Зачисляет абитуриентов без экзаменов на базе гимназии (9 кл) на следующие специальности:

ВЕТЕРИНАРИЯ
ТОВАРОВЕДЕНИЕ (Товаровед)
ТУРИЗМ (гид экскурсовод)

Язык обучения:   государственный и русский.
Срок обучения:   4 года
           Абитуриенты обеспечиваются стипендией и общежитием, имеется столовая.
         Учащиеся имеют возможность сдать на «Бакалавр» и проходить учебную практику за пределами страны.
 Заявления принимаются с  25  июня с предоставлением
следующих документов:
Документ об образовании.
Медицинская  справка  (086 – у)
Фотографии   – 6 шт.   (3×4)
Копию паспорта.
Справка о составе семьи.
Справка или приписное свидетельство (копия).
Копия паспорта родителей.
                                       
                                      Адрес:  Единецкий район
                                                       с. Брэтушень
                                         тел.:  (0-246)  75-5-94,   75-8-80
                                         моб. 069335493
                                               Е-mail:  zoobrat @mtc-ed-md

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *