Ministerul Educației aduce la cunoștința opiniei publice că, pentru sesiunea de admitere 2016, Colegiul Internațional de Administrare și Business nu are repartizate locuri la studii. Recepționarea dosarelor candidaților de către această instituție de învățământ constituie o încălcare a Codului Educației, iar elevii înmatriculați aici sunt chemați să-și retragă dosarele și să opteze pentru alte instituții de învățământ.

Urmare a mai multor interpelări din partea deputaților Parlamentului Republicii Moldova și Procuraturii municipiului Chișinău, printr-un Ordin emis de către Ministrul Educației pe data de 8 iulie 2016, Ministerul Educației a recomandat Colegiului Internațional de Administrare și Busines să depună în termen dosarul pentru autorizarea programelor de studii de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional (ANACIP).

În lipsa unor acțiuni în acest sens din partea Colegiului, Ministerul Educației a condiționat Planul de înmatriculare pentru această instituție de învățământ cu evaluarea și acreditarea de către ANACIP, atenționând că recepționarea candidaților în lipsa planului de admitere, aprobat de către ministrul educației, constituie o încălcare a Codului Educației și este ilegală.

Ministerul Educației reamintește că majoritatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic, inclusiv Colegiul Internațional de Administrare și Business, precum și programele lor de studii, urmează să fie evaluate extern de către ANACIP. Scopul principal al evaluărilor externe este sporirea și îmbunătățirea calității în domeniul învățământului, pentru a răspunde necesităților pieței muncii prin pregătirea specialiștilor calificați, în corespundere cu standardele europene.

ANACIP a fost creată în anul 2014, iar pe 13 aprilie 2016 Guvernul a adoptat Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă.