Colegiul ungar Avicenna International College oferг burse pentru Programul de pregгtire universitarг оn anul de studii 2009/2010.

Colegiul ungar Avicenna International College oferг burse pentru Programul de pregгtire universitarг оn anul de studii 2009/2010. Studiile se realizeazг оn limba englezг. Оn cadrul programului sunt oferite urmгtoarele domenii de formare:
1- Medical Foundation Program
2- Technical Foundation Program
3- Business Foundation Program

Informaюii detailate despre program єi formularul de aplicare pot fi accesate pe site-ul Colegiului: avicenna.hu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *