Consiliul Rectorilor din Republica Moldova informează că după şedinţa ordinară din 23 ianuarie 2013, postul de televiziune „Publika TV” a difuzat o informaţie preluată ulterior de  alte mijloace mass-media, precum că în baza deciziei Consiliului, studenţii care îşi fac studiile în universităţi în bază de contract cu achitarea taxei, ar putea fi impuşi, începând cu anul de studii 2013 – 2014, să achite integral taxa la începutul anului de studii, informaţie care a trezit atitudini contradictorii din partea publicului larg şi a tineretului studios.

În acest context, Consiliul Rectorilor aduce la cunoştinţă instituţiilor interesate şi publicului larg, că acest subiect NU a fost abordat în cadrul şedinţei respective, iar opinia la care s-a făcut referire a fost expusă în contextul autonomiei universitare ca fiind una particulară, expusă  de către rectorul UPS „Ion Creangă”, Dnul N. Chicuş, într-un interviu acordat postului respectiv de televiziune în afara şedinţei Consiliului Rectorilor până la începerea acesteia.

În viziunea noastră, informaţia difuzată reprezintă o tentativă de denaturare a situaţiei reale.

Menţionăm totodată, că la şedinţa din 23 ianuarie  a Consiliului Rectorilor a participat şi Dna Maia SANDU, Ministru al Educaţiei, care a prezentat priorităţile reformării învăţământului superior în contextul asigurării calităţii pregătirii specialiştilor în instituţiile de învăţământ superior şi extinderii autonomiei universitare. În prezenţa şi cu participarea dlui Ministru al Apărării Vitalie MARINUŢĂ au fost examinate aspecte privind colaborarea catedrelor militare cu Ministerul Educaţiei şi Ministerul Apărării.

La şedinţa Consiliului Rectorilor a fost prezentat proiectul Tempus „Consolidarea autonomiei universitare (EUNAM)”  în cadrul căruia va fi creat „Centrul Interuniversitar Multimedia”, la care participă universităţile din R. Moldova: UTM, USMF „N. Testemiţeanu”, UASM, ASEM, USM, US „A. Russo” Bălţi; US Comrat, US; „B.P. Haşdeu” Cahul,  Consiliul Rectorilor din Republica Moldova, Ministerul Educaţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul General al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei a organizaţiilor studenţeşti din Republica Moldova, Camera de Comerţ şi Industrie din R Moldova.

La şedinţa Consiliului Rectorilor,  de asemenea au fost examinate probleme ce ţin de dezvoltarea sportului universitar, proiect prezentat de către Preşedintele Federaţiei Sportului Universitar, dl Prof P. GAUGAŞ.

Astfel, Consiliul Rectorilor, cu toată responsabilitatea, informează opinia publică, tineretul studios, că nici un aspect ce ţine de achitarea taxelor la şedinţa din 23.01.2013 nu a fost examinat.

Consiliul Rectorilor din Republica Moldova dezaprobă categoric declanşarea acţiunilor de contrapunere a opiniei rectorilor tineretului studios.

În condiţiile extinderii autonomiei universitare  Consiliul Rectorilor va continua să promoveze cu fermitate angajamentele misiunii universitare şi  responsabilitatea faţă de Stat şi societate.

30.01.2013

Biroul Consiliului Rectorilor din Republica Moldova

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *