ACADEMIA MILITARĂ A FORŢELOR ARMATE „ALEXANDRU CEL BUN”

anunţă concurs de admitere pentru anul de studii 2016-2017

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” este unica instituţie de învăţămînt militar superior, care asigură Forţele Armate ale Republicii Moldova cu specialişti calificaţi în domeniul militar.

8082406793_f73654f6a6_b

Procesul de studii se realizează într-o conexiune indispensabilă cu cercetarea ştiinţifică. Potenţialul didactico-ştiinţific al Academiei Militare oferă profesionalism procesului didactic, сu accent pe studierea limbilor moderne şi tehnologiilor informaţionale. Instruirea viitorilor ofiţeri se axează pe o înaltă pregătire în domeniul militar, pe cultivarea şi educarea calităţilor morale, precum şi a rezistenţei fizice.

Desfăşurarea procesului de studii se realizează conform standardelor europene, cu accentul pe direcţia teoriei artei militare, pedagogiei şi psihologiei militare. Implementarea formelor şi metodelor de instruire şi evaluare, (instruirea în modul integrat, forme interactive, aplicaţii practice, stagii în marile unităţi şi altele), este asigurată de baza tehnico-materială, săli dotate cu utilaj necesar, laboratoare, ateliere, săli de sport, săli de calculatoare şi bibliotecă.

Ciclul I licenţă:

La absolvire studenţii sunt licenţiaţi în militărie.

 • Specialitatea militară: INFANTERIE, ARTILERIE, TRANSMISIUNI.
 • Specialitatea civilă: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ.

Ciclul II masterat:

 • Specialitatea: SECURITATE ŞI APĂRARE.

1

ABSOLVENŢILOR ACADEMIEI MILITARE LI SE ACORDĂ:

 • Gradul primar al corpului de ofiţeri „LOCOTENENT”;
 • Permis de conducere categoria „B”;
 • Serviciu garantat în una din unităţile militare ale Armatei Naţionale.

Durata studiilor: 4 ani, frecveţa la zi, instruirea în limba de stat.

Asigurare gratuită – studii, cazare, echipament, alimentare.

LA CONCURSUL DE ADMITERE POT PARTICIPA ATÎT BĂIEŢI CÎT ŞI FETE.

militar_2016a

ACTELE NECESARE PENTRU ADMITERE:

 • Cerere – model de înscriere (se depune la Secţia Militar-Administrativă sau la Centrul Militar Teritorial), în perioada ianuarie – iunie;
 • Adeverinţa de naştere şi copia acesteia;
 • Copia buletinului de identitate a candidatului, ale părinţilor, (a soţiei – la necesitate), cu viza de domiciliu permanent;
 • Cazier judiciar eliberat de Direcţia Informaţii MAI (str. Hîncu, 3, municipiul Chişinău, tel. 0 22 25 51 55);
 • Copia diplomei de Bacalaureat;
 • Referinţa de serviciu, eliberată de la locul de muncă sau de instituţia de învăţămînt absolvită;
 • Certificat medical (HIV-SIDA);
 • Curriculum vitae (autobiografie);
 • Fotografii color 3×4 cm; (6 foto);
 • Fişa examenului medical (de expertiză medico-militară) stabilită pentru înscrierea în instituţiile de învăţămînt militar, eliberată de comisiile de profil.

Adresa: MD-2023, mun. Chişinău, str. Haltei, 23

Telefoane de contact: 0 22 54 51 54, 0 22 54 51 63

www. academy.army.md