Academia de Științe a Moldovei a găzduit, la 9 martie 2018, Conferința științifică omagială „Omul, criminologia, știința”, dedicată aniversării a 60-a de la naștere și 35-a de activitate didactico-științifică a criminologului Valeriu Bujor. Evenimentul a fost organizat de Institutul Cercetări Juridice și Politice, Asociaţia Independentă de Criminologie din Republica Moldova, Academia MAI „Ștefan cel Mare”, Centrul de Prevenire şi Asistență Criminologică, Sindicatul „Demnitate”, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată. 

La evenimentul aniversar au fost prezenți prim-vicepreședintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, Dl Marian Lupu, deputat în Parlamentul RM, acad. Gheorghe Mustea, scriitorul Iulian Filip, dr. Mihai Șleahtițchi, ex-consilier prezidențial, dl Dumitru Pulbere, ex-președinte al Curții Constituționale, reprezentanți ai comunității științifice academice, universitare din Republica Moldova, precum și din România și Ucraina, practicieni, oameni de cultură, prieteni și colegi ai omagiatului.
În cuvântul său inaugural, prim-vicepreședintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a menționat că este îmbucurător faptul că Academia de Științe este acel locaș, unde sunt omagiate personalitățile care au contribuit semnificativ la dezvoltarea și afirmarea științei și culturii naționale. În confirmarea celor menționate, a specificat academicianul, astăzi, Academia găzduiește încă un asemenea eveniment de omagiere, vorbind, bineînțeles despre cinstirea unuia dintre cei care a lucrat mult timp și cu multă dăruire pe ogorul științei și învățământului – criminologul Valeriu Bujor, pentru care cunoașterea științifică este mai mult decât o meserie – a fost întotdeauna şi continuă să fie o vocație.
Venind la Academie pentru a participa la eveniment, a mărturisit acad. Tighineanu, se gândea de unde se trag succesele dlui Valeriu Bujor, ca în scurt timp să-i fie clar că rădăcinile acestui succes se trag de la Sofia, r-nul Drochia, dezgolind modest și adevărul pentru cei care nu știau că și Domnia Sa, dar și poetul Iulian Filip, prezent în sală, sunt, de asemenea, sofieni. Înzestrat cu o minte iscoditoare, a menționat academicianul, colegul Valeriu Bujor a căutat întotdeauna răspunsuri la numeroasele întrebări care ne umplu viața. Într-o epocă de consolidare a științei, dumnealui s-a înarmat cu uneltele științifice pentru a găsi răspunsurile de care societatea are nevoie. „Din datele biografice, vedem că omul de știință Valeriu Bujor a desfășurat o activitate științifică deosebit de fructuoasă.
În decursul anilor, a realizat cercetări importante şi a publicat numeroase lucrări științifice”, a subliniat prim-vicepreședintele AȘM, evidențiind și o altă latură a activității științifice a omagiatului – cea organizatorică. „Într-o perioadă relativ scurtă, dl Valeriu Bujor a inițiat și nu o dată a reușit să înființeze unități de cercetare științifică, să promoveze publicații științifice periodice şi centre editoriale de care știința nu se poate nicidecum lipsi. Toate acestea ne permit să menţionăm că omul, savantul și managerul Valeriu Bujor este un făuritor în societatea noastră”, a remarcat acad. Tighineanu, specificând că Domnia Sa, de altfel,  a crezut întotdeauna cu tărie în ceea ce unii numesc inginerie socială.  Detalii