Desigur, dezbaterile din cadrul acestui eveniment, organizat in cadrul Universității Danubius au creat germenii unor idei pentru colaborări viitoare ale căror rezultate să se regăsească în publicații științifice.

Predarea și cercetarea științifică, cercetarea științifică și predarea. Un corpus comun al calității educației superioare. Cursurile universitare își iau seva din fântâna cercetării științifice iar aceasta din urmă se desăvârșește în universitate, acolo unde informația științifică este valorificată și completată cu idei inovatoare.

O atare demonstrație a acestei legături a avut loc vineri, 24 februarie, când Facultatea de Drept a Universității ”Danubius”, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române  și Asociația Română de Dreptul Afacerilor Europene au dezbătut aspecte deosebit de interesante pentru cercetătorii științifici, pentru profesorii și studenții acestei facultăți, referitoare la una dintre temele inepuizabile ale cercetării științifice din domeniul juridic:Cultura dreptului European: Drept și Politică în Uniunea Europeană.

10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană și 1 an de la Brexit au fost reperele dezbaterilor acestui eveniment, invitații speciali Prof. univ. dr. Daniel Mihail ȘANDRU și Dr. Tudor AVRIGEANU, abordând chestiunea culturii dreptului European prin filtrul istoric, al începuturilor dreptului natural, al influențelor dreptului german și anglo-saxon asupra dreptului European în tandem cu perspectiva implicațiilor hotărârilor Curții Europene de Justițe asupra jurisprudenței statelor Uniunii Europene.

Despre invitaţi:

MIHAI ȘANDRU – profesor universitar la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” şi Universitatea din Bucureşti. A fondat şi coordonează Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Judecător ad hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. Preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Juridice şi al Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene. Redactor şef al Revistei române de drept european (Wolters Kluwer).

TUDOR AVRIGEANU“TUDOR AVRIGEANU – cercetător științific gradul II în cadrul Institutului de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Magister în drept comparat și doctor în drept al Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, specializat in filosofia dreptului și teoria dreptului penal.

Studenții au fost plăcut impresionați de modul în care s-au întrepătruns intervențiile profesorilor lor, specialiști în Drept civil – Conf. univ. dr. Andy PUȘCĂ, Drept internațional public – Prof. univ. dr. Jana MAFTEI, Cooperare judiciară internațională în materie penală – Prof. univ. dr. Ion RUSU cu cele ale cercetătorilor științifici, invitați speciali ai acestui eveniment.

Desigur, dezbaterile din cadrul acestui eveniment au creat germenii unor idei pentru colaborări viitoare ale căror rezultate să se regăsească în publicații științifice.

http://www.univ-danubius.ro/nout%C4%83%C5%A3i/cultura-dreptului-european-%C3%AEntre-abordare-savant%C4%83-%C8%99i-rigoare-universitar%C4%83.html