Audienţii cursului postuniversitar de perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării naţionale, au avut posibilitatea de a-şi actualiza cunoştinţele în cadrul unei prelegeri cu tema „Conceptul NATO de managementul crizelor”, susţinută de către colonelul Florian Cîrciumaru, expertul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” Bucureşti, România.

În cadrul prelegerii expertul a vorbit despre managementul crizelor şi urmările acestora, elementele ce au cauzat lipsa de securitate în lume, atacurile teroriste ce au avut loc de-a lungul istoriei, precum şi alte subiecte de interes.

Potrivit locotenent-colonelului (r) Igor Sofronescu, prorector pentru activitate ştiinţifică, prelegerea se încadrează în ciclul de lecţii publice susţinute la Cursul postuniversitar şi a întrunit şi studenţii ciclului III, studii superioare de doctorat. În acelaşi context, colonelul Florian Cîrciumaru intenţionează să desfăşoare lecţii de prelegere şi cu studenţii ciclului II, studii de masterat.

Este de menţionat faptul că acest curs este organizat şi desfăşurat de către Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate al Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, susţinuţi de parteneri interni şi externi şi se află la cea de a 4 ediţie.

http://www.academy.army.md/2017/03/audientii-cursului-postuniversitar-instruiti-de-experti-internationali-in-domeniul-securitatii-si-apararii/