În perioada 15-25 martie, Institutului de Criminologie a desfășurat tradiționala Decadă criminologică, care a ajuns la cea de-a VI-a ediție.

Studenți și profesori au contribuit activ la pregătirea a patru evenimente, și anume:

  • Concursul interuniversitar al eseurilor științifice O Moldovă fără criminalitate, mafie și corupție;
  • Conferința științifico-practică internațională Problemele și posibilitățile activității criminologice;
  • evaluarea performanțelor științifice din anul 2016 ale corpului profesoral-didactic al institutului;
  • Campionatul de „dame” și „șah”.

În cadrul Concursul eseurilor științifice, trei dintre studenți au obținut diplomă de merit: locul III a fost obținut de Eugenia Avram, anul III, ASEM; locul II i-a revenit studentei Olga Rotari, anul II, IȘPCA , în timp ce de marele premiu s-a învrednicit Maria Apostol, anul II, IȘPCA. Au mai fost acordate diplome pentru originalitate și mențiuni speciale.

Cercetători științifici, practicieni, deputați și invitați de onoare din țară și din străinătate, au participat la dezbaterile și schimbul de experiență în timpul lucrărilor Conferinței științifico-practice internaționale Problemele și posibilitățile activității criminologice. Tematica conferinței a adunat la aceeași masă criminologi, psihologi și juriști, pentru a își împărtăși îngrijorarea și speranța privind atât locul, cât și rolul activității criminologice în prevenirea și contracararea criminalității. Participanții la această reuniune științifică au adoptat o rezoluție privitoare la însemnătatea și posibilitățile de dezvoltare a activității criminologice, adresată autorităților publice din Republica Moldova.

De asemenea, în timpul Decadei criminologice, a fost deschisă Galeria criminologilor iluștri sub cupola Institutului de Criminologie, inclusiv cu sprijinul Muzeului Universității Babeș-Bolyai de la Cluj.

Participanții la aceste evenimente științifice au avut ocazia de a vedea și de a intra în posesia numeroaselor cărți publicate de către Institutul de Criminologie: monografii, manuale, studii, dicționare și îndreptare.

Institutul de Criminologie aduce sincere mulțumiri pentru sprijin, prezență și interes invitaților noștri.