INSTRUIREA CRIMINOLOGICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR

24 martie 2017, ora 10.00

La masa rotundă desfăşurată în cadrul “Decadei criminologice” sunt invitaţi şefii catedrelor juridice, titularii disciplinelor din domeniul ştiinţe penale şi criminologie din instituţiile superioare de învăţământ, practicieni, lucrători ai organelor de asigurare a ordinii de drept.

Ofertă de participare:

In speranţa că veţi accepta cu bunăvoinţă invitaţia de a participa la această manifestare ştiinţifico-practică, vă aşteptăm să vă alăturaţi eforturilor noastre venind cu propuneri, sugestii vizând instruirea criminologică în învăţământul superior.

Solicităm respectuos doritorilor expedierea textelor, tezelor şi comunicărilor la adresa

electronică: criminology_vmd@mail.ru Materialele urmează a fi depuse în format electronic nu mai târziu de termenul limită

indicat, acestea urmează a fi publicate în revista Jurnal Juridic Naţional: teorie şi practică.

Redactarea lucrărilor:

Titlu – font 14, Times New Roman, Bold;

Autorii (nume, prenume] alignment right, apartenenţa instituţională font 12, Times New Roman, italic;

Textul – maximum cinci pagini format A4, font 12, Times New Roman, spaţiere 1,0; câmpurile: stânga – 2,0 cm, sus/jos – 1,5 cm, dreapta – 1,5 cm.

Lista bibliografică va fi perfectată conform cerinţelor standardelor în vigoare. Se vor include obligatoriu cuvintele-cheie.

Volumul – 4 pagini.

Termene importante:
01 martie 2017 – termenul limită pentru expedierea temei raportului 24 martie 2017 – prezentarea lucrărilor.

înscriere:
Pentru participare la conferinţă, rugăm să completaţi. Talonul de înscriere ataşat şi să-l expediaţi până la 01 martie 2017 la adresa electronică: criminoloav md@mail.ru

Telefoane de contact:
Cîrlan Cristina: 068231670
Ciobanu Rodica: 079333991