Vine BAC-ul! Din iunie începe susţinerea examenelor de bacalaureat. La sesiunea din acest an, Ministerul Educaţiei vine şi cu unele inovaţii.


– În anul curent examenele de absolvire a liceului se vor desfăşura în instituţiile în care elevii şi-au făcut studiile, instituţiile care au absolvenţi la această treaptă de şcolaritate şi care întrunesc anumite condiţii, explica Adrian Ghicov, şef agenţia de evaluare şi examinare, ministerul educaţiei.
Aceasta presupune că, fiecare instituţie care tinde la statutul de centru de BAC trebuie să aibă nu mai puţin de 25 de candidaţi, să dispună de acces la internet, să fie dotată cu calculatoare şi imprimante şi altele. Acele licee care nu se vor încadra în condiţiile stipulate în regulament vor fi arondate, adică elevii vor susţine examenele în instituţiile care se află în apropiere şi care corespund rigorilor şi respectiv sunt desemnate drept centre de BAC. O altă noutate sunt testele pentru probe în format electronic.
– Testele vor fi transmise în variantă electronică în dimineaţa fiecărei zile de examene, după ce în aceeaşi zi, acestea vor fi compilate de un program electronic elaborat prealabil, adauga Adrian Ghicov, şef agenţia de evaluare şi examinare, ministerul educaţiei.
Preşedinţii centrelor de BAC, care în acest an vor fi chiar directorii liceelor pe care le reprezintă, vor accesa testul prin intermediul programului electronic. Accesul la lucrări se va face printr-un cod care va fi anunţat în dimineaţa susţinerii examenului. Testul va fi imprimat pe hârtie în prezenţa elevilor şi a supraveghetorilor. Pe acesta urmând să fie aplicat un cod de bare.
– Vor fi în calitate de asistenţi admişi în sălile de examen, profesorii care au predat disciplina de examen la clasa respectivă şi unul, doi părinţi delegaţi de adunarea generală a părinţilor instituţiilor respective, conchide Adrian Ghicov, şef agenţia de evaluare şi examinare, ministerul educaţiei.
Aceştia însă nu au dreptul să se implice în procedura de desfăşurare a examenelor, doar să asiste. Susţinerea probelor la bacalaureat va începe din 2 iunie şi se va încheia la 18 iunie. In total în sesiunea 2009, circa 32 de mii de candidaţi vor susţine BAC-ul. Sursa: www.tv7.md

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *