Întrerupt în 2002 de către guvernarea comunistă de la Chişinău, pe 27 aprilie curent va fi semnat Protocolul de colaborare în domeniul învăţământului între Ministerul Educaţiei (ME) din R. Moldova şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) din România.

Începând cu anul 2002, R. Moldova nu a semnat protocoale de colaborare anuale cu România, aşa cum prevede „Acordul interguvernamental privind colaborarea în domeniul ştiinţei, învăţământului şi culturii” din 19 mai 1992. „Pentru mine va fi o onoare să se producă acest dezgheţ după o perioadă de opt ani”, a declarat pentru TIMPUL ministrul Educaţiei, Leonid Bujor. Protocolul va fi revăzut în fiecare an, pentru a fi completat cu elemente noi.

Astfel, cele două ministere vor organiza programe de perfecţionare a cadrelor didactice care predau limba şi literatura română şi istoria. MECTS va acorda asistenţa şi expertiza necesară pentru susţinerea procesului de reformă a sistemului de învăţământ în vederea promovării intereselor R. Moldova în procesul de asociere şi integrare în UE.

De asemenea, va fi creată o comisie interministerială care „va examina semestrial stadiul colaborării dintre ME şi MECTS, iar membrii acesteia se vor întâlni de două ori pe an, alternativ, la Chişinău şi Bucureşti”, a spus ministrul Bujor.

În protocolul de colaborare în domeniul învăţământului este indicat numărul locurilor de studii cu sau fără bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare în învăţământul preuniversitar şi superior, numărul extensiunilor universitare româneşti în R. Moldova, numărul de locuri în taberele de odihnă pentru elevi şi studenţi în timpul vacanţelor şcolare şi universitare etc.

Extensiuni universitare româneşti la Cahul şi Chişinău

Astfel, începând cu anul de studii 2010-2011 vor fi deschise două extensiuni universitare româneşti în R. Moldova: cea a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi la Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul şi cea a Universităţii din Petroşani la Universitatea Tehnică din Chişinău. Extensiunile universitare româneşti vor permite studenţilor moldoveni să înveţe la universităţile din România, fără a pleca din R. Moldova.

R. Moldova va acorda burse tinerilor din România

În total vor fi acordate 150 de locuri subvenţionate de la buget pentru învăţământul superior (ciclul I şi II); 50 de locuri subvenţionate de la buget, cu bursă, pentru studii de doctorat şi 100 de luni-bursă pentru mobilităţi academice, stagii de producţie, stagii de documentare la elaborarea tezelor de licenţă, de masterat şi de doctorat şi stagii de specializare-perfecţionare pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, universitar şi de cercetare.

Ce oferă România tinerilor din R. Moldova în anul de studii 2010-2011

1. Pentru învăţământul preuniversitar

950 de locuri de studii, între care:

– 800 de locuri cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare pentru absolvenţii studiilor gimnaziale, promoţia 2009-2010, dintre care 70 de locuri pentru raioanele de est ale R. Moldova;

– 50 de locuri cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare pentru absolvenţii clasei a VIII-a din România, cetăţeni ai R. Moldova, care au susţinut tezele cu subiect unic, promoţia 2009-2010;

– 150 de locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, pentru cetăţenii R. Moldova care doresc să-şi continue studiile în învăţământul din România, dar nu se încadrează în categoriile de mai sus, la propunerea Inspectoratelor Şcolare Judeţene.

2. Pentru învăţământul universitar ciclul I, studii universitare de licenţă

1100 de locuri de studii, între care:

– 1000 de locuri cu bursă şi fără plata taxei de şcolarizare pentru absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat din R. Moldova, din care 70 pentru absolvenţii liceelor cu predare în limba română din raioanele de est ale R. Moldova;

– 100 de locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi fără bursă, pentru absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat din R. Moldova.

3. Pentru învăţământul universitar ciclul II, studii masterat/rezidenţiat

Masterat: 50 locuri de studii cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare pentru tineri din RM, absolvenţi cu diplomă de licenţă în România sau alt stat membru al UE, conform metodologiei de admitere proprii fiecărei instituţii de învăţământ superior de stat.

Rezidenţiat: 25 de locuri de studii cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare, pentru tineri din R. Moldova, absolvenţi cu diplomă de licenţă (profil: medicină umană) din România sau alt stat membru al UE, conform legislaţiei interne de admitere la rezidenţiat pentru cetăţenii proprii.

4. Pentru învăţământul universitar ciclul III, studii universitare de doctorat

Doctorat – 25 de locuri cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare (forma de învăţământ cu frecvenţă), conform legislaţiei interne de admitere la doctorat pentru cetăţenii proprii.

– 300 de luni-bursă stagii de perfecţionare pentru cadrele didactice (200 pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar şi 100 pentru cadrele didactice din învăţământul superior);

– 200 de luni mobilităţi studenţeşti/practică studenţească.

Ambele ministere ale Educaţiei pot suplimenta anual oferta de studii în funcţie de solicitări şi în acord cu posibilităţile financiare stabilite pe baza legislaţiei interne.

Preselecţia la studii în învăţământul de stat al tinerilor moldoveni, cu excepţia absolvenţilor de liceu din România, care se vor înscrie prin concurs direct la facultăţi) se va face pe teritoriul R. Moldova de către o Comisie mixtă de preselecţie pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat, constituită de comun acord al ME şi MECTS. Un articol de: Irina Moraru, Timpul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *