Elevii care vor introduce materiale interzise în sală vor fi eliminaţi de la examen, indiferent dacă au folosit sau nu acele materiale.

Mai mult decât atât, elevii vor semna înainte de fiecare examen o declaraţie prin care vor confirma că au fost informaţi despre acest fapt. Aceste modificări au fost aprobate la şedinţa Comisiei Naţionale de Examene.

În cadrul şedinţei desfăşurate astăzi a fost aprobată metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării finale din învăţământul primar, examenelor de absolvire a gimnaziului, examenelor de bacalaureat şi examenelor de absolvire , în regim extern, a treptelor de şcolarizare. Au fost aprobate de asemenea programele actualizate la disciplinele de examene, sesiunea 2012 şi modelul unic de Dosar personal al elevului la treapta primară/gimnazială şi liceală.

Potrivit directorului Agenţiei de Evaluare şi Examinare, Adrian Ghicov, anul acesta au fost introduse câteva modificări în regulamentul de desfăşurare a examenelor de absolvire. Astfel disciplina „Istoria” va fi reabilitată în grila disciplinelor de examene obligatorii pentru absolvirea examenelor de bacalaureat, ca examen de profil pentru absolvenţii de la profilul umanist, iar limba şi literatura română va fi prima probă în sesiunea de absolvire a gimnaziului şi de bacalaureat şi pentru elevii alolingvi. Totodată elevii vor fi nevoiţi să semneze o declaraţie prin care vor confirma faptul că pentru introducerea materialelor interzise (tabele, manuale, dicţionare, ceruză, notiţe, calculatoare de buzunar, telefoane mobile, staţii de emisie-recepţie a informaţiei, alte surse de recepţionare şi transmitere a mesajelor) în sala de examene, vor fi eliminaţi din acest examen, indiferent dacă au folosit sau nu acele materiale. Faţă de anii trecuţi, anul acesta părinţii vor avea acces, împreună cu elevii, la lucrările de examen, atunci când vor decide înaintarea cererii de contestaţie a rezultatului obţinut la examenele de bacalaureat. Iar candidaţii la bacalaureat, care vin din colegii, vor fi arondaţi la liceele teoretice pentru a susţine examenele de bacalaureat. Sursa www.timpul.md

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *