Curtea Constituțională a hotărât că stabilirea unor plăţi obligatorii pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial, inclusiv pentru manualele școlare, care constituie un element esențial al procesului de instruire, este contrară Legii Supreme.

Într-un comunicat emis de Curtea Constituțională, este specificat faptul că învățământul gratuit primar şi secundar general este prevăzută de jurisprudența anterioară a Curții, scrie UNIMEDIA.

În același timp, Curtea a constatat reglementări confuze în Codul educației cu referire la ciclurile învățământului obligatoriu, motiv pentru care va remite o adresă Parlamentului în vederea înlăturării deficiențelor constatate.

Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.