La 1 iulie curent, a demarat admiterea în școli profesionale și colegii. Actele vor putea fi depuse pînă la 31 iulie în colegii şi pînă la 12 august curent, în şcoli profesionale. Admiterea 2014 se va desfășura în 67 școli profesionale și de meserii și 43 de colegii.

Planul de admitere în colegii pentru 2014 prevede 9146 de locuri, dintre care 4585 cu finanţare bugetară şi 4561 pe bază de contract (inclusiv 180 de locuri la frecvență redusă). Pentru absolvenții gimnaziului, cota-parte cu finanţare bugetară constituie 3910 locuri (82,7%), iar în baza studiilor liceale şi şcolii medii de cultură generală- 675 de locuri (17,3 %).

În colegii cererile vor fi depuse în perioada 1-31 iulie 2014. Rezultatele vor fi anunțate pînă la 3 august curent. În caz de neacoperire a locurilor, în perioada 4-8 august curent, în colegii va avea loc concursul repetat. Rezultatele acestuia vor fi anunțate pînă la 10 august.

Pentru instituţiile de învăţămînt secundar profesional în anul 2014 sînt planificate în total 11564 locuri, inclusiv 10844 cu finanțare bugetară și 720 în bază de contract.

La solicitarea instituțiilor de învățămînt și a agenților economici, planul de înmatriculare în școlile profesionale prevede completări cu opt meserii /profesii noi: asamblor montator profile de aluminiu și geam termopan; confecționer tîmplărie din aluminiu și mase plastice; lăcătuș la reparația tractoarelor și mașinilor rutiere, fierar-betonist; tipăritor tipar plat; asfaltobetonist; cizmar-confecționer încălțăminte ortopedică; operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor.

În şcolile profesionale depunerea cererilor se va efectua în două etape. Prima etapă va avea loc în perioada 1 iulie -12 august 2014, cu anunţarea rezultatelor pînă pe 15 august 2014, iar cea de-a doua în perioada 15 – 20 august curent, cu anunţarea rezultatelor pînă pe 25 august 2014.

La concursul de admitere în școlile profesionale și colegii pot participa toţi doritorii indiferent de vîrstă. Candidaţii pot participa la concurs doar într-o singură instituţie de învăţămînt, exclusiv la o specialitate.

Colegii

Scoli profesionale