Pe 25 mai 2016, la Academia de Administrare Publică a fost lansată platforma e-learning „Instruirea la distanță a aleșilor locali”, elaborată de Academie cu sprijinul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată, implementat de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women) și finanțat de Guvernele Suediei si Danemarcei, precum și în cooperare cu compania TEAMNET din România. La eveniment au participat cadre didactice ale Academiei, masteranzi, aleși locali, primari.

Rectorul Academiei de Administrare Publică, dl Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a menționat în cuvântul de salut cu această ocazie importanța deosebită a acestei inițiative de pionierat pentru țara noastră de a fi lansată platforma instruirii la distanță a aleșilor locali, contingentul cărora se înnoiește substanțial de la un scrutin electoral la altul și care au nevoie de instruiri permanente și aprofundate. Astfel că scopul lansării platformei constituie consolidarea capacităților autorităților publice locale privind prestarea serviciilor de calitate prin economisirea resurselor financiare și a timpului necesar pentru un management eficient al treburilor locale.

În același context, s-au pronunțat și dl Valentin GUZNAC, Secretar general- adjunct al Guvernului, dna Narine SAHAKYAN, reprezentant permanent-adjunct al PNUD Moldova, Tamara GHEORGHIȚA, șefă a Direcției reforma administrației publice centrale a Cancelariei de Stat, Veceaslav BULAT, director al Institutului de Dezvoltare Urbană. Au apreciat înalt această inițiativă valoroasă primarul satului Ruseștii Noi, Ialoveni, Pavel CODREANU, și primarul satului Cărpineni, Hâncești, Ion CĂRPINEANU, care au participat la primele testări ale platformei.

O amplă prezentare a platformei de instruire la distanță au făcut dnele Aurelia ȚEPORDEI, director al Departamentului dezvoltare profesională, și Cristina BUZU, consultant al companiei TEAMNET, România.

Primul curs plasat pe această platformă, „Managementul administrației publice”, este destinat tuturor aleșilor locali, primarilor și consilierilor locali de nivelurile I și II din Republica Moldova. Pentru viitor este prevăzută plasarea pe platformă a altor cursuri pentru o instruire eficientă a aleșilor locali și consolidarea capacităților autorităților locale în interesul cetățenilor.

La eveniment au participat prim-prorectorul Academiei de Administrare Publică, dl Andrei GROZA, doctor, conferențiar universitar, și prorectorul Academiei, dl Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferențiar universitar.